Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij de huur aan. Hieronder leest u wat er met ingang van 1 juli 2022 gebeurt met de huurprijs van sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen en garages. Vóór 1 mei 2022 ontvangt u een persoonlijk bericht van ons over de huurverhoging.

Waarom is huurverhoging nodig?

Een huurverhoging is nodig omdat ook wij te maken hebben met jaarlijkse stijgende kosten.
Vanuit de huuropbrengsten betalen wij onder andere het onderhoud van alle woningen, belastingen, ons personeel. Daarnaast gebruiken we de huuropbrengsten voor investeringen. Zo kunnen we de bestaande woningen duurzamer maken en bouwen we nieuwe woningen voor de grote groep woningzoekenden.

We willen graag dat de huurprijs voor iedereen betaalbaar blijft. Daarom vragen we minder huurverhoging dan wettelijk is toegestaan.

Sociale huurwoningen

De meeste huurders van Woonveste in een zelfstandige sociale huurwoning krijgen per 1 juli een huurverhoging van 1,9%.

Iemand die veel verdient, kan iets meer betalen. Sommige huurders krijgen daarom een inkomensafhankelijke huurverhoging. Om te bepalen wie hiervoor in aanmerking komen, hebben wij bij de Belastingdienst gegevens opgevraagd. De Belastingdienst geeft aan of het inkomen valt in de categorie middeninkomen of hoog inkomen, maar verstrekt geen andere gegevens zoals huishoudensgrootte.

Woonveste berekent alleen aan de huurders in de categorie ‘hoog inkomen’ een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo kunnen we huishoudens met een lager inkomen iets minder huurverhoging vragen.

Lees hier een aantal veelgestelde vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Vrije sectorwoningen

De huurprijs van vrije sectorwoningen wordt per 1 juli 2022 met 2,3% verhoogd, het inflatiepercentage van afgelopen jaar. 

Garages

De huurprijs van garages wordt per 1 juli 2022 met 2,3% verhoogd, het inflatiepercentage van afgelopen jaar. 

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Sociale huurwoning:

  • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage;
  • De huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane bedrag;
  • De huurprijs door de huurverhoging komt boven de maximale huurprijs uit;
  • De huurverhoging is niet op de juiste manier aangekondigd of bevat fouten;
  • De Huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn en de gebreken zijn nog niet verholpen;
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging is ten onrechte toegepast.

Vrije sector huurwoning (geliberaliseerd huurcontract):

  • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage (in 2022 3,3%).

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging 2022?

U kunt een schriftelijk bezwaarschrift bij ons indienen tot 1 juli 2022. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging'. Dit formulier staat binnenkort op de website van de Rijksoverheid.

Dan nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling. Komen we er samen niet uit, dan stuurt Woonveste uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor geschillen tussen huurder en verhuurder. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan brengt de huurcommissie €25,- in rekening.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar in te dienen bij de Huurcommissie?

De bezwaarmogelijkheid geldt alleen voor woningen, niet voor garages. 

Meer informatie

Op de website van de Huurcommissie leest u meer over de bezwaarprocedure en mogelijke bezwaarredenen.
news-image_3103