Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Directeur - bestuurder

Moderne directeur-bestuurder die met lef richting geeft aan de verdere ontwikkeling van de organisatie

Woonveste is een ondernemende en betrokken woningcorporatie in Noordoost-Brabant. Woonveste is er voor mensen die een goede en betaalbare woning zoeken in een fijne buurt waar zij zich thuis voelen. Woonveste heeft een sterke visie op de opgaven: samen en bevlogen duurzaam (het) verschil maken in de kernen waar Woonveste actief is. Zij speelt empathisch, proactief, duidelijk en in verbinding met de omgeving in op woonvragen van nu en de toekomst. Op weg naar een samenleving waarin een ieder zich redt en zich thuis voelt.

Per 1 maart 2024 zal de huidige directeur-bestuurder in verband met prepensioen de organisatie gaan verlaten. De Raad van Commissarissen van Woonveste is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.

Profiel

De directeur-bestuurder speelt een belangrijke rol in het verder professionaliseren van de organisatie. De nieuwe bestuurder is mensgericht en stuurt vanuit vertrouwen en op resultaat. Dat vraagt enerzijds dat medewerkers de ruimte krijgen om vanuit eigen verantwoordelijkheid zelf invulling te geven aan hun werkzaamheden en anderzijds om het begrenzen van diezelfde ruimte indien nodig. Hij/zij is intern een strategische sparringpartner die op nieuwe zaken durft te anticiperen en vanuit een helicopterview zaken verder weet te brengen.

De bestuurder is zichtbaar, benaderbaar, toont zich betrokken en weet tegelijkertijd de balans te houden tussen dichtbij zijn en afstand houden. In dat kader zorgt de bestuurder voor een transparante en duidelijke wijze van communiceren. Bij besluitvorming luistert de bestuurder vooraf goed naar ieders inbreng en geeft achteraf aandacht aan toelichting op de uitkomst en de onderliggende afwegingen. Bovendien is de bestuurder daadkrachtig in het maken van keuzes en is sterk in het organiseren van het proces met een goed gevoel voor interne en externe samenhang.

De nieuwe directeur-bestuurder van Woonveste beschikt over de volgende kwaliteiten:
  • Heeft kennis van en een duidelijke visie op volkshuisvesting en de uitdagingen die daarbij horen;
  • Is een verbindend persoon: open, zichtbaar en benaderbaar;
  • Is in staat om de ontwikkeling van de organisatie verder vorm te geven en daarbij de medewerkers te coachen, inspireren en motiveren en de kans te geven om te groeien;
  • Heeft een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen en de daarbij horende interne en externe rollen en verantwoordelijkheden;
  • Zoekt actief de samenwerking op met gemeenten en met andere maatschappelijke partners in de regio en opereert daarbij als boegbeeld voor de organisatie;
  • Toont daadkracht in besluitvorming, staat daarin open voor argumenten van anderen en durft, indien nodig, moeilijke beslissingen te nemen;
  • Kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders, houdt het belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen en betrekt de Huurdersvereniging Heusden als gelijkwaardige gesprekspartner.
Reactie en procedure
Ben jij die moderne directeur-bestuurder met lef? Dan nodigen we je graag uit een CV en motivatiebrief te sturen aan ERLY, the Consulting Company, t.a.v. Miranda Been, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl, o.v.v. referentienummer 59057.

De benoeming van de nieuwe bestuurder voor Woonveste vindt plaats volgens de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Inschaling van de functie is in categorie F conform de Wet Normering Topinkomens.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.