Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huurdersvereniging Heusden
Huurdersvereniging Heusden is een belangrijke gesprekspartner op het gebied van wonen en woonomgeving. Wij praten met de huurdersvereniging over huurverhoging, onderhoud aan woningen en de verbetering van buurten en wijken. We hebben over onze samenwerking afspraken gemaakt, zodat we weten wat we van elkaar mogen verwachten.

Huurders zijn automatisch gratis lid
Huurdersvereniging Heusden vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Woonveste, zowel binnen als buiten de gemeente Heusden. U bent automatisch lid van de huurdersvereniging. Als lid kunt u uw stem laten horen en meepraten over belangrijke zaken. Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ledenvergadering of andere zaken dan kunt u zich registeren via de contactpagina van Huurdersvereniging Heusden.

Prestatieafspraken
Huurdersvereniging Heusden is een gelijkwaardige partner in het maken van prestatieafspraken. De jaarlijkse prestatieafspraken worden vastgesteld door gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.
 
Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.huurdersverenigingheusden.nl, stuur een mail naar info@huurdersverenigingheusden.nl of schrijf een brief naar Huurdersvereniging Heusden, Barentztstraat 36, 5151 MC Drunen.

Frans Kivits

Frans Kivits - Voorzitter

Doreen van Esch - Secretaris

Doreen van Esch - Secretaris

Wim Jansen - Penningmeester

Wim Jansen - Penningmeester

Sjaan van Amelsfort - Bestuurslid

Sjaan van Amelsfort - Bestuurslid

Luc Alosery - Bestuurslid

Luc Alosery - Bestuurslid

Wij horen graag wat er leeft en speelt bij onze huurders. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woning en woonomgeving? Daarom zijn wij regelmatig aanwezig in uw buurt. Samen met u zetten wij ons in voor prettig wonen in fijne buurten en wijken. We praten met huurders over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dat doen we ook met vertegenwoordigers van huurders zoals Huurdersvereniging Heusden en bewonerscommissies. Huurdersvereniging Heusden verbindt de krachten van individuele huurders om gezamenlijke woonzaken gerealiseerd te krijgen.

Huurdersvereniging Heusden vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Woonveste, zowel binnen als buiten de gemeente Heusden. U bent automatisch lid van de huurdersvereniging. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ledenvergadering of andere zaken? Ga dan naar www.huurdersverenigingheusden.nl en meld u aan op de contactpagina.

Een huurdersorganisaties zet zich in voor de gezamenlijke belangen van huurders. Soms zet een huurdersorganisatie zich ook in voor individuele huurders. Huurdersvereniging Heusden is een belangrijke gesprekspartner op het gebied van wonen en woonomgeving. Wij praten met de huurdersvereniging over huurverhoging, onderhoud aan woningen en de verbetering van buurten en wijken. Onze afspraken hebben we vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Huurdersorganisaties hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.

Informatierecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het recht om informatie van de verhuurder te krijgen over:
- plannen voor het slopen van woningen;
- het onderhoud van woningen;
- de huurprijzen.

Overlegrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in sommige situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan op verschillende manieren:
- Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal één keer per jaar overleggen met zijn huurdersorganisatie en bewonerscommissie.
- Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen om te overleggen. Dit overleg gaat over de informatie die de verhuurder heeft gegeven op grond van het informatierecht.
- Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken huurdersorganisatie en bewonerscommissie overleggen als hij het beleid of het beheer wil veranderen.

Adviesrecht
De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over het beleid. Het advies moet zo verlopen:
- De verhuurder geeft haar huurders schriftelijke informatie over haar beleid.
- De verhuurder overlegt hierover met de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie.
- De huurdersorganisatie of bewonerscommissie krijgt ten minste zes weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen.
- De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie of bewonerscommissie dit advies heeft kunnen geven.

Wil de verhuurder afwijken van het advies? Dan moet hij dit binnen twee weken schriftelijk melden aan de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.