Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Het sanctiebeleid van de woningcorporaties die samenwerken in Thuispoort

Als huurder of woningzoekende kunt u niet ongestraft ernstige overlast of schade veroorzaken, agressief zijn of fraude plegen. Doet u dat toch, dan bent u tijdelijk niet welkom als huurder of medehuurder. Ook kunt u dan een periode niet reageren op een van onze woningen. De woningcorporaties die hun huizen aanbieden bij Thuispoort, trekken daarin één lijn. Simpel gezegd: als u bij één corporatie te ver gaat, gaat u ook te ver bij de anderen en krijgt u een sanctie. Er geldt één sanctiebeleid voor woningzoekenden en huurders.

Tijdelijke uitsluiting
Als woningcorporatie zijn we er om mensen een huis te bieden. In de meeste gevallen wonen onze bewoners probleemloos en zonder gedoe in hun woning, vaak voor lange tijd. En áls er soms problemen zijn, bieden we ondersteuning, vaak met hulp van maatschappelijke partners.
We doen er dus alles aan om eraan bij te dragen dat mensen in hun huis kunnen blijven wonen. Aan de andere kant hebben we een duidelijke boodschap: mensen die aantoonbaar ernstige overlast of schade veroorzaken, zijn drie jaar lang niet welkom als huurder of medehuurder bij de woningcorporaties die samenwerken in Thuispoort. Dat betekent ook dat ze in die drie jaar niet kunnen reageren op vrijkomende woningen van Area, BrabantWonen, Charlotte van Beuningen, JOOST, Mooiland, Woonmeij, Woonveste en Zayaz.

Veiligheid en leefbaarheid
Deze maatregel is meer dan alleen een duidelijke boodschap. We voorkomen er (grotere) schadeposten mee en bevorderen de veiligheid en leefbaarheid in onze buurten. Bovendien beschermen we het woongenot van omwonenden en de veiligheid van onze medewerkers.

We kennen vijf soorten ongewenst huurdersgedrag
A. Ernstige overlast
B. Agressief gedrag
C. Onrechtmatig gebruik van een woning
D. Grote betalingsachterstand
E. Fraude

Bescherming privacy
Als u een sanctie krijgt opgelegd, wordt die sanctie opgenomen in het systeem van Thuispoort. Daardoor is het niet mogelijk om te reageren op een woning. Intussen blijft uw privacy beschermd. Er worden geen persoonsgegevens en inhoudelijke informatie over de reden van de sanctie uitgewisseld tussen de corporaties. Zodra de tijdelijke uitsluiting wordt opgeheven, is het ook ‘gewoon’ weer mogelijk te reageren op woningen die op Thuispoort worden aangeboden. Alle informatie over de uitsluiting en ongewenst huurdersgedrag wordt uit het systeem van Thuispoort verwijderd. U hebt dan weer dezelfde kansen en mogelijkheden als andere woningzoekenden.

Kans in nieuwe situatie
In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om tijdens de sanctie een nieuwe kans aan te vragen. Die wordt alleen aangeboden als u voldoet aan bepaalde eisen en aan kunt tonen dat u een nieuwe kans verdient.