Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Urgentie
Heeft u met spoed woonruimte nodig? Moet u of uw gezin vanwege een noodsituatie zo snel mogelijk verhuizen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? In heel bijzondere of bedreigende situaties kunt u voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning. U vraagt dan urgentie aan. Als u urgentie krijgt, dan bieden we u binnen zes maanden een huurwoning aan.

Voorwaarden: Wanneer kan ik urgentie aanvragen?

 • U woont in de gemeente Heusden, in de kern Haaren of Helvoirt* of het is vanwege uw situatie nodig dat u in deze gemeente of een van de kernen komt wonen;
 • U staat ingeschreven bij WoonService Regionaal als woningzoekende en uw inschrijftijdtijd is onvoldoende om op korte termijn een woning te vinden;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw gezamenlijk inkomen en/of vermogen is lager dan € 45.014,- (prijspeil 2022);
 • U zit buiten uw schuld in een noodsituatie waardoor u gevaar loopt om dakloos te worden of in een levensbedreigende situatie terecht te komen;
 • Uw huidige situatie is zo ernstig dat u binnen 6 maanden een (andere) woning nodig heeft; 
 • U kunt aantonen dat u zelf heeft gezocht naar oplossingen en dat u uw situatie niet zelf kunt oplossen.

Woont u in de gemeente Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Oss, Bernheze of Sint-Michielsgestel? Dan verloopt uw urgentieaanvraag via de urgentieregeling WoonService Regionaal. Kijk op de website van WoonService Regionaal voor meer informatie.

Wanneer krijg ik geen urgentie? 
Er zijn situaties waardoor u zo snel mogelijk ergens anders wil wonen. Toch zijn veel van die situaties in principe geen redenen voor urgentie. Een paar voorbeelden:

 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen;
 • U woont in bij familie of vrienden en die situatie is onhoudbaar geworden;
 • Gedwongen verkoop van eigen huis;
 • U heeft veel overlast van uw buren;
 • Uw woning heeft veel achterstallig onderhoud;
 • Uw huurovereenkomst eindigt of uw verhuurder wil uw woning verkopen;
 • Wijziging in gezinssamenstelling;
 • Terugkeer uit het buitenland;
 • Een te grote, te kleine of te dure woning;
 • Vanwege uw (hoge) leeftijd of fysieke beperking.

Komt u in aanmerking voor urgentie? Neem contact op met Woonveste
Bel ons via (0416) 37 87 80 of kom langs op kantoor en leg uw situatie uit. Voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar Woonveste. De woonconsulent neemt contact met u op over de mogelijke vervolgstappen. Is uw aanvraag kansrijk dan nodigt de woonconsulent u uit voor een kans-advies gesprek. Samen met de woonconsulent besluit u of u de aanvraag bij de urgentiecommissie indient.

De urgentiecommissie bepaalt of u recht heeft op urgentie
Als u urgentie aanvraagt, is dit nog geen garantie dat u urgentie toegewezen krijgt. De urgentiecommissie bekijkt zorgvuldig naar uw persoonlijke situatie om te bepalen of u recht heeft op urgentie. De commissie oordeelt en besluit onafhankelijk.

De urgentiecommissie voor Haaren en Helvoirt bestaat uit een toetsingscommissie met onafhankelijke deskundigen. 
U vindt hier de urgentieregeling voor de kernen Haaren en Helvoirt

Ik heb urgentie gekregen. Wat nu?
Heeft u urgentie gekregen, dan gaat Woonveste samen met u op zoek naar een passende woning. Wij doen ons uiterste best u binnen zes maanden een passende woning aan te bieden. Uw urgentie vervalt als u een passende woning weigert. Als u een woning accepteert, vervalt uw urgentie en de inschrijving bij WoonService Regionaal. U kunt zich altijd opnieuw inschrijven bij WoonService Regionaal.

Let op, maak geen gebruik van een tussenpartij
Op internet zijn meerdere partijen actief die u aanbieden om het aanvraagproces voor een urgentieverklaring te regelen. Deze partijen zijn géén partner van Woonveste of de gemeente. Het inschakelen van een tussenpartij levert geen tijdswinst of voordeel op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij namelijk een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces.