Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Aanpassing huurprijs nieuwe verhuring
Komt een woning leeg en die wij gaan aanbieden aan een nieuwe huurder dan kan de huurprijs omhoog óf omlaag gaan. Dat hangt af van ons huurbeleid op dat moment.

Alle woningen zijn vooraf ingedeeld in een verhuurklasse. Deze klasse bepaalt welke nieuwe huurprijs de woning krijgt als deze leeg komt. We houden hierbij rekening met de vraag naar woningen en de regels die gelden bij toewijzing, zoals het passend toewijzen.

Waarom heeft de woning die ik heb achtergelaten, nu een lagere huurprijs?
We bieden meer woningen aan in de goedkoopste huurprijsklassen, omdat de vraag naar deze woningen het grootst is. Dezelfde woning kan daarom voor een lagere huurprijs worden aangeboden aan een nieuwe huurder wanneer u de woning verlaat. Hierbij houden we rekening met de huurprijsgrenzen van het passend toewijzen, zodat woningen beschikbaar komen voor mensen met een laag inkomen.

Ik betaal meer huur dan mijn buurman. Kan mijn huurprijs worden verlaagd?
Uw huurprijs wordt niet aangepast omdat uw buurman een andere huurprijs betaalt. Het kan voorkomen dat u meer betaalt dan uw buurman, omdat we nu meer woningen aanbieden in de goedkoopste huurprijsklassen. Tijdens het ondertekenen van uw huurcontract bent u akkoord gegaan met de (start)huurprijs voor uw woning.

Hoe wordt de huurprijs van de woning vastgesteld?

Dat is afhankelijk van: ⎼ Het totale inkomen van alle personen die meeverhuizen. We noemen dit het verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen rekenen we niet mee. ⎼ De grootte van het huishouden. Dat zijn alle personen die meeverhuizen, ook kinderen. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

De huurprijs van de woning passen we aan zoals we dat ook bij een 'gewone verhuizing' zouden doen. Dat betekent dat de huur hoger of lager kan worden.

Heeft het energielabel invloed op de hoogte van de huurprijs?