Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huur betalen
Huurt u een woning van Woonveste, dan betaalt u de maandelijkse huur vóór de eerste werkdag van de maand. Heeft u een uitkering, dan betaalt u uiterlijk op de 13e van de maand. Stuur dan wel een specificatie van Baanbrekers of het UWV mee. U kunt uw huur op verschillende manieren betalen. De eenvoudigste manier is met een automatische incasso.

Betalen met automatische incasso
Bij een automatische incasso machtigt u Woonveste maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. Vul hiervoor het formulier machtiging huurbetaling in. Zoals afgesproken in de huurovereenkomst wordt de huur bij vooruitbetaling voldaan. Wij schrijven de huur altijd de eerste werkdag van de maand af. Met een automatische incasso heeft u geen omkijken naar het op tijd betalen van de huur. Bij een huurverhoging passen wij het bedrag automatisch aan.

Krijgt u een ander rekeningnummer? Geef het door met het formulier wijzigen rekeningnummer.

Hoe kunt u nog meer betalen?

Betalen met periodieke overschrijving

  • Bij een periodieke overschrijving geeft u uw bank opdracht om maandelijks, vóór de eerste werkdag van de maand, het huurbedrag aan ons over te maken;
  • Als de huur hoger wordt, moet u het bedrag zelf aanpassen. Vergeet u dat, dan ontvangt u een betalingsherinnering voor het ontbrekende bedrag;
  • U kunt de periodieke overschrijving op elk tijdstip stopzetten bij uw bank.


Betaalverzoek per e-mail
Wilt u uw huur niet automatisch betalen en hebt u een e-mailadres? Dan kunt u ervoor kiezen om één keer per maand een mail te ontvangen met daarin alle betaalgegevens. U maakt dan zelf uiterlijk op de eerste dag van de maand de huurbetaling over onder vermelding van uw relatiecode. Deze code begint met 8900….

Betalen per overboeking
U kunt zelf maandelijks, uiterlijk op de eerste dag van de maand, de huur van uw rekening overboeken naar Woonveste. Onze IBAN is NL19 RABO 0154 7043 34. Vermeld bij uw betaling als omschrijving uw relatiecode. Deze code begint met 8900....

U kunt de huur op de volgende manieren betalen:

  • per automatische incasso door het tekenen van een machtigingsformulier;
  • via internetbankieren;
  • per pin op ons kantoor;
  • via een instantie, zoals bv een bewindvoerder;

Ja, het is mogelijk om bij ons op kantoor te pinnen. Contante betalingen nemen wij niet aan. U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 12:30 langskomen.

U kunt uw rekeningnummer eenvoudig wijzigen met het formulier wijzigen rekeningnummer. U vindt dit op onze website, of wij sturen het u toe.

U moet uw huur vóór de eerste werkdag van de maand betalen.

In uw huurovereenkomst staat wanneer uw huur betaald moet zijn.

U ontvangt een AcceptEmail, als u niet via automatische incasso betaalt. Een AcceptEmail is een acceptgiro die u ontvangt per e-mail.

Neem contact met ons op. Telefoon: (0416) 37 87 80. E-mail: info@woonveste.nl.

Nee, dat is niet mogelijk.

Ja, dat mag. Vermeld bij het overmaken welke maanden u betaalt. U kunt ook betalen met een automatische incasso. Dat is wel zo gemakkelijk voor u en voor ons.

Dat regelt u als volgt: U vult het formulier 'Machtiging huurbetaling'  in. U kunt het formulier ook bij op ons op kantoor ophalen.  Vul het formulier in en stuur het op naar Woonveste. Dat mag per post of per e-mail. Wij verwerken het vervolgens in onze administratie.

Neem contact met ons op. Telefoon: (0416) 37 87 80. E-mail: info@woonveste.nl. U kunt de huur ook op een andere manier betalen. Bijvoorbeeld met een overboeking.

U kunt dit met een brief of per e-mail aan ons doorgeven.

U kunt u rekeningnummer eenvoudig wijzigen met het formulier wijzigen rekeningnummer. U vindt dit op onze website, of wij sturen het u toe. 

U kunt zelf de huur aan ons overmaken met een overboeking.

De huur wordt op de eerste werkdag van de maand afgeschreven.

Op het moment dat er een dossier bij de deurwaarder loopt, kunt u normale huurbetalingen doen bij Woonveste. Indien nodig zullen wij deze betaling doorgeven aan de deurwaarder.

Dat kan op de volgende manieren: met een pinbetaling bij ons op kantoor. Het kan ook met een bankoverschrijving. Vermeld uw adres of relatiecode in de omschrijving. Deze code begint met 8900…. 

Vermeld uw adres of relatiecode in de omschrijving. Deze code begint met 8900…. 

Ja, dit mag heel soms. De persoon die voor u de huur overmaakt, moet uw relatiecode, begint met 8900 of uw adres vermelden.

Waarschijnlijk hebben uw betaling en de betalingsherinnering elkaar gekruist. Bel ons: (0416) 37 87 80. Dan weet u zeker dat wij de betaling hebben ontvangen.

Naar rekeningnummer NL19 RABO 0154 7043 34 ten name van Woonveste.