Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huurachterstand
Iedereen zit wel eens krap bij kas. Niets om u voor te schamen. Kunt u hierdoor de huur niet meer betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Hoe eerder hoe beter, want zo voorkomt u grotere problemen. Deel uw financiële zorgen met ons en neem contact op via (0416) 37 87 80 of mail naar huurincasso@woonveste.nl. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ik ben vergeten de huur te betalen
Vergeet u een keer de huur te betalen, dan sturen wij u een herinnering. Het is verstandig om dan zo snel mogelijk te betalen. Een huurachterstand is vaak moeilijk weer in te halen.

Ik kan de huur niet op tijd betalen
Het kan gebeuren dat u de maandelijkse huur een keer niet op tijd kunt betalen. Neem direct contact met ons op. Samen met u zoeken we naar een oplossing. Bijvoorbeeld een betalingsregeling waarvoor wij u geen extra kosten berekenen. We kunnen afspreken dat u maandelijks een bedrag bovenop de huur betaalt om de achterstand in te lopen. Wel geldt een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling. Maak een afspraak met een medewerker huurincasso om de mogelijkheden te bespreken.

Spreekuur Geldzaken
Wilt u graag zelf aan de slag om uw schulden op orde te krijgen. Tijdens het Spreekuur Geldzaken kunt u vragen stellen over financiële zaken en helpen ze bij het invullen van formulieren. U kunt zich voor het spreekuur geldzaken aanmelden op één van de drie locaties van Bijeen Heusden of in Bibliotheek Drunen via telefoonnummer (073) 78 201 78 of e-mailadres info@bijeenheusden.nl. Ook mag u altijd mailen naar een medewerker huurincasso van Woonveste voor tips.

Voorkom een gerechtelijke procedure
Heeft u na een herinnering nog steeds niet betaald, dan ontvangt u een aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, dan plannen we een huisbezoek. Tijdens dit bezoek bespreken we waarom u nog niet betaald hebt en zoeken we samen naar een oplossing.

Lukt het ons niet om in contact met u te komen? Dan volgt een ingebrekestelling en schakelen we de deurwaarder in. Betaalt u dan nog niet, dan start een gerechtelijke procedure. Dit betekent dat we de huurovereenkomst beëindigen, uw woning ontruimen en alle kosten bij u in rekening brengen. We gaan ervan uit dat u het niet zover laat komen. Bespreek financiële problemen daarom altijd zo vroeg mogelijk met ons.

Financiële begeleiding
Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het betalen van uw huur? Wij kunnen u in contact brengen met maatschappelijk werk en/of schuldhulpverlening om uw schuldprobleem op te lossen. Kijk eens bij

U kunt de huurachterstand op de volgende manieren betalen:

  • Door deze zelf over te maken op rekeningnummer NL 19 RABO 0154 7043 34 o.v.v. uw relatienummer + adres
  • Door deze bij ons op kantoor te komen betalen via pinbetaling

Te laat betalen van de huur kan wel consequenties hebben.

Op het moment dat er een dossier bij de deurwaarder loopt, kunt u normale huurbetalingen doen bij Woonveste. Indien nodig zullen wij deze betaling doorgeven aan de deurwaarder.

Deurwaarderskantoor Rijken in 's-Hertogenbosch.

Als de huurder de huur niet op tijd betaalt, dan wordt de achterstand doorgestuurd naar de deurwaarder. De deurwaarder start een gerechtelijke procedure.

Bij 3 maanden achterstand gaat Woonveste naar de rechtbank voor een vonnis tot ontruiming.

Wanneer er sprake is van ontruiming, zal de medewerker Huurincasso bijna altijd contact opnemen met de huurder om samen te kijken of een ontruiming kan worden voorkomen.

Bel ons: (0416) 37 87 80. Of stuur een brief of e-mail met een verzoek voor een betalingsregeling.

Bel ons: (0416) 37 87 80. We kijken dan samen wat mogeijk is.

Dat hangt af van uw situatie. Bel ons: (0416) 37 87 80. We kijken dan samen wat mogeijk is.

Bel ons: (0416) 37 87 80. We kijken dan samen wat mogeijk is.

U kunt ons machtigen om het bedrag maandelijks automatisch van uw rekening af te schrijven. Of u maakt zelf het bedrag maandelijks aan ons over.

Neem contact op met deurwaarderskantoor Rijken in 's-Hertogenbosch. Of bel ons: (0416) 37 87 80.

Neem contact op met deurwaarderskantoor Rijken in 's-Hertogenbosch. Of bel ons: (0416) 37 87 80.

Bel ons: (0416) 37 87 80.