Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huuropbouw
Elke huurwoning krijgt punten voor bijvoorbeeld de grootte, de ligging en het aantal slaapkamers. Hoe meer punten, hoe hoger de huur.

Het totaal aantal punten van de woning is gelijk aan een maximaal huurbedrag. De huur van de woning mag nooit hoger zijn dan dit bedrag. Dit noemen we het woningwaarderingssysteem. Woonveste hanteert voor de meeste woningen een lager huurbedrag dan dat wij wettelijk aan huur mogen vragen. Zo houden wij de woningen betaalbaar en komen de meeste woningen in aanmerking voor huurtoeslag.

Waaruit bestaat de huur die ik betaal?

  • Kale huur (of netto huur)
  • extra kosten


U betaalt kale huur voor het gebruik van uw woning. De extra kosten zijn bijvoorbeeld servicekosten. De kale huur en de extra kosten vormen samen de bruto huur. Dit is het bedrag dat u iedere maand betaalt. In uw huurovereenkomst staan de kale huur en de eventuele extra kosten vermeld.

Servicekosten
Sommige huurders betalen naast hun kale huur ook nog andere kosten, zoals servicekosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het schoonmaken van het trappenhuis en de verlichting in de algemene ruimte en berging. U betaalt de servicekosten maandelijks samen met uw huur.

Afrekening servicekosten
Het bedrag dat u betaalt aan servicekosten, is een voorschot. Eén keer per jaar berekenen wij de werkelijke kosten. U ontvangt hiervan een afrekening in de eerste helft van het jaar. Heeft u te veel betaald, dan krijgt u een bedrag terug. Betaalde u te weinig, dan brengen wij u nog een bedrag in rekening. Als het verschil erg groot is, passen wij het voorschotbedrag aan. De afrekenperiode voor servicekosten beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Afrekening bij beëindigen huurovereenkomst
Bij beëindiging van de huurovereenkomst, ontvangt u vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar de afrekening van de servicekosten.

Deze vindt u in uw huurcontract. Of bel ons voor een huuroverzicht. Ons nummer is: (0416) 37 87 80

Ja, maar dat doen wij alleen als de kosten hoger zijn dan het voorschot dat u maandelijks betaalt.

Huurtoeslag wordt berekend over de huur. Hierin mag maximaal € 48,- servicekosten per maand zitten. Het gaat om de volgende servicekosten: schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, kosten voor de huismeester en de kosten voor dienst- en recreatieruimten.

U betaalt maandelijks een voorschot op uw servicekosten.
Dit zit in het bedrag van de huur die u maandelijks betaalt. 

Dat staat in uw huurcontract onder het kopje 'goederen en diensten'.

Ja, u krijgt jaarlijks voor 1 juli de afrekening voor de servicekosten over het afgelopen jaar.

U ontvangt binnen 14 dagen het geld op uw rekening.

Ja, dat kan. Bel hiervoor onze afdeling huurincasso: (0416) 37 87 80.

Wanneer u een deel van een bepaald jaar in een woning van Woonveste heeft gewoond, dan wordt de afrekening van de servicekosten evenredig aan het aantal dagen van het jaar dat u gehuurd heeft, afgerekend. Woonde u bijvoorbeeld een kwart van het jaar in de woning, dan is ook een kwart van de afrekening voor u van toepassing. Wanneer de juiste adres- en bankgegevens bij ons bekend zijn, ontvangt u hierover bericht.

U kunt bezwaar maken tegen de afrekening servicekosten. We proberen er eerst via de telefoon samen uit te komen. Wanneer dit niet lukt, kunt u schriftelijk bezwaar maken, ook per e-mail. U moet gegronde redenen kunnen aangeven waarom de afrekening niet zou kloppen.

Zijn er klachten over het schoonmaak of tuinonderhoud? Dat horen wij graag van u. Wij verbinden u door met de buurtbeheerder, of maken een terugbelverzoek

U ontvangt uiterlijk vóór 1 juli de afrekening over het afgelopen kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.
Bent u later in het jaar huurder geworden of heeft u eerder opgezegd? De kosten worden dan berekend naar rato van de huurperiode.
In de afrekening staan de kosten per element en hoeveel aan voorschotten is betaald in de huur.

Ja, de servicekosten worden afgerekend. Dit gebeurt niet op het moment van opzeggen. Pas op het jaarlijkse afrekenmoment wordt de eindafrekening opgemaakt.