Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huurwoning opzeggen
U gaat verhuizen en wil de huur opzeggen. Deze stappen moet u zetten.

Opzeggen via de website
U kunt uw huur opzeggen door in te loggen via Mijn Woonveste en vervolgens naar ‘Mijn woning’ te gaan. U kunt de huur ook opzeggen via het formulier huuropzegging

Opzegtermijn
U kunt de huur elke werkdag van de maand opzeggen. Bijvoorbeeld: u zegt uw huur per 23 maart op. Uw huurovereenkomst eindigt dan op 23 april. Op die dag levert u ook de sleutels in. Valt deze dag in het weekend, dan maken wij een nieuwe afspraak met u en eindigt uw huur op een werkdag, ná dat weekend. Wij adviseren u uw huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Dit kan al vanaf drie maanden van tevoren. De minimale opzegtermijn is een maand.

Tijdig opzeggen heeft voordelen
Weet u ver van tevoren wanneer u gaat verhuizen? Zeg op tijd uw huur op. Dat heeft voordelen voor u en voor ons. U heeft ruim de tijd om uw woning op te leveren en te verhuizen. En wij kunnen op zoek naar een nieuwe huurder die misschien zaken van u over kan nemen. Zoals gordijnen, lamellen en vloerbedekking. Komt de nieuwe huurder alvast uw woning bekijken, dan heeft hij een brief van Woonveste bij zich. Ook opzichters van Woonveste kunnen zich altijd legitimeren.

Bevestigingsbrief
U ontvangt een bevestigingsbrief van uw opzegging. Vervolgens neemt één van onze opzichters contact met u op en maakt een afspraak voor een eerste inspectie. Meestal vindt deze eerste inspectie binnen vijf dagen na uw opzegging plaats.

Eerste inspectie
Bij de eerste inspectie loopt de opzichter samen met u door de woning. Hij vertelt hoe u de woning moet achterlaten. Ook hoort u welke reparaties eventueel nodig zijn. Dit wordt vastgelegd in een inspectierapport dat u beiden ondertekent. De reparaties kunt u zelf doen of -tegen betaling- door ons laten doen. Vervolgens maakt de opzichter een afspraak met u voor de eindinspectie.

Aangebrachte veranderingen
Heeft u zelf veranderingen aangebracht in de woning? Wij nemen ze in sommige gevallen van u over. Tijdens de eerste inspectie bespreekt de opzichter dit met u. Als wij de veranderingen niet overnemen, dan haalt u deze zelf uit de woning. Lees hier meer over in onze kluswijzers.

Heeft u 'losse' goederen in en om uw woning zoals lamellen, gordijnrails, etc. die de volgende bewoner nog kan gebruiken? Maak hierover afspraken met de nieuwe huurder. Die beslist of hij de spullen overneemt. Gebruik het overnameformulier om vast te leggen wat er in de woning achterblijft. De nieuwe bewoner en u tekenen allebei dit formulier voor akkoord. Tijdens de eindinspectie van de woning levert u een ondertekend overnameformulier in bij de mutatieopzichter van Woonveste.

Eindinspectie
Tijdens de eindinspectie loopt de opzichter samen met u alles nog een keer na. Hij kijkt of eventuele reparaties zijn gedaan en de woning leeg en schoon is. Is dit niet het geval, dan brengen wij de kosten voor deze werkzaamheden bij u in rekening. Dit geldt ook voor de huur die wij hierdoor mislopen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eindstanden van gas en elektra aan het energiebedrijf. Ook geeft u zelf de watermeterstand door aan Brabant Water. Tot slot overhandigt u de sleutels aan de opzichter en ondertekent u het eindrapport.

 

De opzegtermijn is minimaal één maand. De termijn gaat in op de werkdag waarop wij uw huuropzegging ontvangen. U mag de huur ook langer van tevoren opzeggen.

Dat doet u met het opzeggingsformulier op onze website. U kunt de huur ook per e-mail opzeggen: info@woonveste.nl.

Ja dit kan, maar zodra het nieuwe adres bekend is, vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven.

Dit kan niet, de huurder moet altijd zelf de huur opzeggen, tenzij de huurder u een schriftelijke machtiging geeft om de zaken voor hem/haar waar te nemen.

De nieuwe huurder krijgt uw telefoonnummer of e-mailadres als u dat goed vindt. Hij of zij maakt dan een afspraak met u om de woning te bezichtigen. U kunt dan ook de overname bespreken.

Nee, dit kunt u niet zelf terugdraaien. Heel soms kunnen wij dit voor u doen. Bel ons hierover: (0416) 37 87 80. U moet dan aangeven waarom u de huuropzegging wilt intrekken.

Nee, u kunt dit niet zelf aanpassen. Heel soms kunnen wij dit voor u doen. Bel ons hierover: (0416) 37 87 80.

Na de voorinspectie hebben wij een beeld van uw woning en het werk dat gedaan moet worden. Hierna bieden we de woning aan op de website van WoonService Regionaal. De mutatieopzichter vertelt u hier meer over tijdens de voorinspectie. Het kan zijn dat we de woning gebruiken voor een directe bemiddeling. Bijvoorbeeld voor een urgente situatie of een statushouder. In dat geval bieden we de woning niet aan op de website van Woonservice Regionaal.

Ja, dit moet u doen op de dag waarop de huur van de woning eindigt.