Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Medehuurder
U bent medehuurder als u samen met de huurder de huurovereenkomst heeft getekend. Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder.

Samenwonend
Woont u samen? Dan bent u niet vanzelfsprekend medehuurder. U kunt wel medehuurder worden wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont minimaal twee jaar samen;
 • U staat minimaal twee jaar ingeschreven bij de gemeente op het adres waar u samenwoont;
 • U deelt de kosten van de huur en huishouding;
 • U wilt ook in de toekomst samen blijven wonen en voor elkaar zorgen;
 • U heeft niet de wens om (op korte termijn) hoofdhuurder te worden;
 • U heeft voldoende inkomen om de huur te betalen.


Aanvragen medehuur
Wilt u medehuurderschap aanvragen? Bel team Klantadvies (0416) 37 87 80. Zij maken een afspraak met u om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.

Wat heb ik nodig om de aanvraag in te dienen?

 • Een adresuittreksel van de gemeente met daarop de datum van bijschrijving van de voorgestelde medehuurder;
 • Aantoonbaar bewijs dat u al minimaal twee jaar een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voert. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld overzichten van een gezamenlijke bankrekening, verzekeringen of betaalde kosten;
 • Inkomensgegevens van de voorgestelde medehuurder;
 • Neem beiden uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee.


Kunnen mijn kinderen medehuurder worden?
Uw kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden omdat zij op een zeker moment
het ouderlijk huis verlaten. In sommige gevallen kan wel toestemming aangevraagd worden met als voorwaarden:

 • Uw zoon of dochter is 35 jaar of ouder;
 • U voert samen een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening, verzekeringen of betaalde kosten;
 • Uw kind heeft zijn of haar hele leven bij u gewoond en is niet van plan om te verhuizen. U toont dat aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt hoe lang uw kind bij u woont.


Gevolgen huurtoeslag
Medehuur kan invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u krijgt in de nieuwe situatie, maak dan een proefberekening.

Woont u samen? Dan bent u niet vanzelfsprekend medehuurder. U kunt wel medehuurder worden wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont minimaal twee jaar samen;
 • U staat minimaal twee jaar ingeschreven bij de gemeente op het adres waar u samenwoont;
 • U deelt de kosten van de huur en huishouding;
 • U wilt ook in de toekomst samen blijven wonen en voor elkaar zorgen;
 • U heeft niet de wens om (op korte termijn) hoofdhuurder te worden;
 • U heeft voldoende inkomen om de huur te betalen.

Bent u gehuwd of geregistreerd partner, dan is uw partner automatisch medehuurder. Wilt u een aanvraag doen voor medehuur? Bel naar onze klantadviseurs (0416) 37 87 80. Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen. Vergeet niet uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee te brengen; deze heeft u nodig voor de aanvraag. Meer informatie leest u in de folder Medehuurderschap.

Nee, tenzij:

 • U voert samen een duurzame huishouding. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld: gezamenlijke bankrekening of betaalde kosten;
 • Uw kind heeft zijn of haar hele leven bij u gewoond en heeft niet de intentie om te verhuizen. U toont dat aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt hoelang uw kind bij u woont;
 • Uw zoon of dochter is 35 jaar of ouder.

Wilt u een aanvraag doen voor medehuur? Bel naar onze klantadviseurs (0416) 37 87 80. Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen. Vergeet niet uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee te brengen; deze heeft u nodig voor de aanvraag.

Bel naar onze Klantadviseurs via telefoonnummer 0416 - 37 87 80. Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen. Vergeet niet uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee te brengen; deze heeft u nodig voor de aanvraag. Let op! Van u beiden moet het identiteitsbewijs gecontroleerd worden, dus u moet beiden aanwezig zijn bij het invullen of inleveren van het aanvraagformulier. Meer informatie leest u in de folder Medehuurderschap.

Nee, dat kan pas na twee jaar samenwonen. De eerste twee jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen aanspraak maken op de woning. Na twee jaar samenwonen kunt u medehuurderschap aanvragen.

Dit doet u als volgt:

- Laat met een uittreksel uit het bevolkingsregister zien dat u samen twee jaar staat ingeschreven op het adres.

- Laat documenten zien waaruit blijkt dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft.

Bent u inmiddels getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap. Laat dit dan ook zien met documenten. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.