Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Medehuurder
U bent medehuurder als u samen met de huurder de huurovereenkomst heeft getekend. Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder.

Samenwonend
Woont u samen? Dan bent u niet vanzelfsprekend medehuurder. U kunt wel medehuurder worden wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont minimaal twee jaar samen;
 • U staat minimaal twee jaar ingeschreven bij de gemeente op het adres waar u samenwoont;
 • U deelt de kosten van de huur en huishouding;
 • U wilt ook in de toekomst samen blijven wonen en voor elkaar zorgen;
 • U heeft niet de wens om (op korte termijn) hoofdhuurder te worden;
 • U heeft voldoende inkomen om de huur te betalen.


Aanvragen medehuur
Wilt u medehuurderschap aanvragen? Bel onze afdeling Klantenservice (0416) - 37 87 80. Zij maken een afspraak met u om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.

Wat heb ik nodig om de aanvraag in te dienen?

 • Een adresuittreksel van de gemeente met daarop de datum van bijschrijving van de voorgestelde medehuurder;
 • Aantoonbaar bewijs dat u al minimaal twee jaar een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voert. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld overzichten van een gezamenlijke bankrekening, verzekeringen of betaalde kosten;
 • Inkomensgegevens van de voorgestelde medehuurder;
 • Neem beiden uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee.


Kunnen mijn kinderen medehuurder worden?
Uw kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden omdat zij op een zeker moment
het ouderlijk huis verlaten. In sommige gevallen kan wel toestemming aangevraagd worden met als voorwaarden:

 • Uw zoon of dochter is 35 jaar of ouder;
 • U voert samen een duurzame, gemeenschappelijke huishouding. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening, verzekeringen of betaalde kosten;
 • Uw kind heeft zijn of haar hele leven bij u gewoond en is niet van plan om te verhuizen. U toont dat aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt hoe lang uw kind bij u woont.


Gevolgen huurtoeslag
Medehuur kan invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u krijgt in de nieuwe situatie, maak dan een proefberekening