Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Samen werken aan prettig wonen
Omdat een prettig leefklimaat enorm belangrijk is, stimuleren wij graag initiatieven die direct een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.

BuurtBijdrage. Goed idee, kom ermee!
Heeft u een goed idee om uw woonomgeving te verbeteren of om samen iets te organiseren in uw buurt? Neem contact met ons op. Woonveste steunt maatschappelijke initiatieven op sociaal-cultureel gebied. Dit jaar bestaat Woonveste 25 jaar. Organiseert u een burenactiviteit en voldoet u aan de voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor € 250,-.

Wat is BuurtBijdrage?
BuurtBijdrage is een bijdrage van geld, goederen/materialen of ondersteuning in menskracht voor uw initiatieven en ideeën op het gebied van ontmoeten, schoon, heel en veilig. Zoals samen het groen in de buurt aanpakken, samen een brandgang schoonmaken, boodschappen doen voor mindervalide bewoners in de wijk of samen een picknicktafel of bankje maken en/of versieren.

Hoe kom ik in aanmerking voor BuurtBijdrage?
Woonveste heeft een aantal spelregels opgesteld om in aanmerking te komen voor BuurtBijdrage.

 • U bent huurder van Woonveste;
 • Uw idee/initiatief bereikt meerdere huurders van Woonveste in een straat, buurt of wijk;
 • U maakt meer kans op een bijdrage als andere huurders het ondersteunen;
 • Uw idee/initiatief brengt bewoners bij elkaar en draagt bij aan ontmoeting en verbinding in de buurt;
 • Uw idee/initiatief levert een (zichtbare) bijdrage aan een prettige leefomgeving;
 • U hebt met uw idee/initiatief geen winstoogmerk;
 • Voor uw idee/initiatief zijn geen andere bijdragen beschikbaar;
 • Uw idee/initiatief is haalbaar met een redelijke en kloppende financiële onderbouwing;
 • Uw idee/initiatief heeft een begin en een einde binnen maximaal een maand;
 • U dient vooraf de aanvraag voor BuurtBijdrage in door het aanvraagformulier volledig in te vullen;
 • Na afloop verantwoordt u de kosten via bonnen/rekeningen en foto’s van de activiteit.

Hoe vraagt u BuurtBijdrage aan?
Vul het aanvraagformulier volledig in. Een wijkregisseur van Woonveste behandelt uw aanvraagformulier. Binnen tien werkdagen krijgt u schriftelijk bericht of wij uw aanvraag wel of niet goedkeuren. Heeft u vragen over de BuurtBijdrage? Neem dan contact op met een wijkregisseur via telefoonnummer (0416) 37 87 80 of mailadres wijken@woonveste.nl.