Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Samen werken aan prettig wonen
Omdat een prettig leefklimaat enorm belangrijk is, stimuleren wij graag initiatieven die direct een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.

Hebt u een goed idee om uw woonomgeving te verbeteren? Neem contact met ons op. Woonveste steunt maatschappelijke initiatieven op sociaal-cultureel gebied. Denk aan buurtactiviteiten georganiseerd voor en door de buurt. Met BuurtBijdrage kunnen wij u ondersteunen met (financiële) middelen of mankracht.

Op het gebied van prettig wonen ondersteunen wij verschillende leefbaarheidsprojecten in de gemeenten waar wij actief zijn. Ook dragen wij initiatieven op sociaal-cultureel gebied een warm hart toe, zoals Stichting De Biezen.

BuurtBijdrage. Goed idee, kom ermee!
Heeft u een leuk of goed idee om samen iets te organiseren in uw buurt? Of maakt u graag samen met uw buren de activiteitenruimte in uw appartementencomplex wat gezelliger? Voor ideeën als deze is er BuurtBijdrage van Woonveste.

Wat is BuurtBijdrage?
BuurtBijdrage is een bijdrage van geld, goederen/materialen of ondersteuning in menskracht voor uw initiatieven en ideeën op het gebied van ontmoeten, schoon, heel en veilig. Zoals samen het groen in de buurt aanpakken, samen een brandgang schoonmaken, boodschappen doen voor mindervalide bewoners in de wijk of samen een picknicktafel of bankje maken en/of versieren.

Hoe kom ik in aanmerking voor BuurtBijdrage?
Woonveste heeft een aantal spelregels opgesteld om in aanmerking te komen voor BuurtBijdrage.
Uw idee/initiatief:

 • bereikt meerdere huurders van Woonveste in een straat, buurt of wijk;
 • is minimaal afkomstig van één van onze huurders;
 • maakt meer kans op een bijdrage als het wordt ondersteund door andere huurders;
 • heeft een begin en een einde binnen maximaal een maand;
 • brengt bewoners bij elkaar en draagt bij aan ontmoeting en verbinding in de buurt;
 • levert een (zichtbare) bijdrage aan een prettige leefomgeving;


U dient de aanvraag voor BuurtBijdrage vooraf in. Na afloop verantwoordt u de kosten via bonnen/rekeningen en foto’s van de activiteit.

Bij de beoordeling van de aanvraag kijken we naar de voorwaarden, de haalbaarheid en of er al andere gelden voor beschikbaar zijn. Daarnaast moet de financiële onderbouwing redelijk zijn en kloppen.

Wat komt niet in aanmerking voor BuurtBijdrage? Activiteiten  

 • waarbij het alleen om eten en drinken gaat; 
 • waar geen huurders van Woonveste bij betrokken zijn;
 • die al gestart zijn;
 • die alléén aanbodgericht Bewoners moeten deel kunnen nemen;
 • die georganiseerd zijn door verenigingen of bedrijven (met winstoogmerk).


Het budget van de BuurtBijdrage wordt per jaar vastgesteld. Zolang die nog niet op is, kunt u uw aanvraag indienen. Is de bijdrage op, dan kunt u het volgende jaar gebruikmaken van de BuurtBijdrage, als u dan nog steeds aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe vraagt u BuurtBijdrage aan?
U kunt uw aanvraag indienen door het aanvraagformulier volledig in te vullen. Een wijkregisseur van Woonveste behandelt uw aanvraagformulier. Heeft u vragen over de BuurtBijdrage? Neem dan contact op met een wijkregisseur via telefoonnummer (0416) 37 87 80 of e-mailadres wijken@woonveste.nl. Binnen tien werkdagen krijgt u schriftelijk bericht of wij uw aanvraag wel of niet goedkeuren.