Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Urgentie aanvragen
Heeft u met spoed woonruimte nodig? Moet u of uw gezin vanwege een noodsituatie zo snel mogelijk verhuizen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? In heel bijzondere of bedreigende situaties kunt u voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning. U vraagt dan urgentie aan. Als u urgentie krijgt, dan bieden we u binnen zes maanden een huurwoning aan.

Voorwaarden: Wanneer kan ik urgentie aanvragen?

 • U woont  in de gemeente Heusden, in de kern Haaren of Helvoirt* of het is vanwege uw situatie nodig dat u in deze gemeente of een van de kernen komt wonen;
 • U staat ingeschreven bij WoonService Regionaal als woningzoekende;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw inkomen is lager dan € 43.574,- (prijspeil 2021);
 • U zit buiten uw schuld in een noodsituatie waardoor u gevaar loopt om dakloos te worden of in een levensbedreigende situatie terecht te komen;
 • U kunt aantonen dat u zelf heeft gezocht naar oplossingen en dat u uw situatie niet zelf kunt oplossen.

Woont u in de gemeente Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Oss, Bernheze of Sint-Michielsgestel? Dan verloopt uw urgentieaanvraag via de urgentieregeling WoonService Regionaal. Kijk op de website van WoonService Regionaal voor meer informatie.

Wanneer krijg ik geen urgentie? 
Er zijn situaties waardoor u zo snel mogelijk ergens anders wil wonen. Toch zijn veel van die situaties in principe geen redenen voor urgentie. Een paar voorbeelden:

 • Uw relatie eindigt of is kort geleden geëindigd;
 • U woont in bij familie of vrienden en die situatie is onhoudbaar geworden;
 • U heeft veel overlast van uw buren;
 • Uw woning heeft veel achterstallig onderhoud;
 • Uw huurovereenkomst eindigt of uw verhuurder wil uw woning verkopen.

Voldoe ik aan de voorwaarden voor urgentie?
Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Dan gaat u in gesprek met een van onze woonconsulenten over uw situatie en mogelijke vervolgstappen. In het gesprek onderzoekt u samen of een urgentieaanvraag kansrijk is. Misschien zijn er ook andere oplossingen. Als u het advies krijgt om urgentie aan te vragen, dan dient de woonconsulent namens u een urgentieaanvraag in. U verzamelt zelf de benodigde documenten. Als alle informatie compleet is, stuurt de woonconsulent een aanvraag met de door u aangeleverde gegevens naar de urgentiecommissie. 

Let op, maak geen gebruik van een tussenpartij
Op internet zijn meerdere partijen actief die u aanbieden om het aanvraagproces voor een urgentieverklaring te regelen. Deze partijen zijn géén partner van Woonveste of de gemeente. Het inschakelen van een tussenpartij levert geen tijdswinst of voordeel op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij namelijk een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Laat een van onze woonconsulenten namens  u urgentie aanvragen, bel (0416) 37 87 80, mail naar info@woonveste.nl of vul het contactformulier in.

De urgentiecommissie bepaalt of u recht heeft op urgentie
Ook al voldoet u aan alle voorwaarden, dan nog is het niet zeker dat u urgentie krijgt. De urgentiecommissie bekijkt zorgvuldig uw aanvraag en persoonlijke situatie om te bepalen of u recht heeft op urgentie.

De urgentiecommissie in de gemeente Heusden bestaat uit een lid namens de gemeente, een lid namens Woonveste en een lid namens de huurders. U vindt hier de huisvestingsverordening voor de gemeente Heusden met daarin de regels over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden.

De urgentiecommissie voor Haaren en Helvoirt bestaat uit een toetsingscommissie met onafhankelijke deskundigen. U vindt hier de urgentieregeling voor de kernen Haaren en Helvoirt.

De urgentiecommissie beoordeelt of uw situatie voldoende aanleiding geeft om u voorrang te verlenen. Als u voorrang krijgt, moeten anderen langer wachten.

Ik heb urgentie gekregen. Wat nu?
Heeft u urgentie gekregen, dan gaat Woonveste samen met u op zoek naar een passende woning.

Het is de bedoeling dat u binnen uiterlijk zes maanden een passende woning heeft. Uw urgentie vervalt als u een passende woning weigert. Als u een woning accepteert, vervalt uw inschrijving bij WoonService Regionaal. Als u wil, kunt u zich opnieuw inschrijven.