Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. In dit bericht leest u meer over huurverlaging en wanneer wij u informeren of uw huur omhoog of omlaag gaat.

Wat kunt u verwachten?
Wij vragen aan de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor huurverlaging. De Belastingdienst stuurt u daarna een brief waarin staat dat we dit hebben gevraagd. Door de belastingdienst wordt gekeken naar het geregistreerd verzamelinkomen van 2021. Vervolgens beoordeelt de belastingdienst of er sprake is van een laag inkomen. En of u in aanmerking komt voor een huurverlaging.  De Belastingdienst meldt ons niet hoeveel u precies heeft verdiend, maar alleen of u wel of geen recht heeft op huurverlaging.

Wie krijgt huurverlaging?
U krijgt huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont in een sociale huurwoning.
  • Uw huurovereenkomst is ingegaan vóór 2 maart 2023.
  • Uw kale huur (zonder bijkomende kosten zoals servicekosten) is hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is maximaal € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • U woont met twee of meer personen en uw inkomen is maximaal € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). Hebt u inwonende kinderen met een eigen inkomen? Alleen als ze 27 jaar of ouder zijn, dan telt hun inkomen mee.

Hoe gaat het daarna verder?
Als uw huur omlaag gaat, dan gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. Wij informeren u hier verder over in april.