Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Samenstelling raad van commissarissen
Lambert Greven
ing. L.W. (Lambert) Greven
(NL 1955)

Voorzitter RvC
Lid Commissie Mens en Werk

Portefeuille Volkshuisvesting, governance en vastgoed

Benoemd tot 1-10-2026
Niet herbenoembaar

Functie
Zelfstandig adviseur/ondernemer, directeur-eigenaar van Zeus Governance, bureau voor advies, coaching en toezicht.

Nevenfuncties
Lid, Oud Gouverneur, member honorary committee Lions Clubs International ©
Beschikbaar lid 'Commissarissenpool' van de VTW
Lid van de VTW- commissie Evaluatie WNT

Michiel Blokland
drs. M. (Michiel) van Blokland RA
(NL 1969)

Lid RvC
Lid Auditcommissie

Portefeuille financiën, bedrijfsvoering en ICT

Benoemd tot 1-1-2026
Herbenoembaar

Functie
Interim manager Bedrijfsvoering, Financiën & Control en Vastgoed, voornamelijk bij woningcorporaties

Nevenfuncties
Lid RvC Volksbelang Helmond
Penningmeester Wijkraad binnenstad
's-Hertogenbosch
Vennoot CHM informatiemanagement VOF

Daan Willebrands
drs. D. (Daan) Willebrands
(NL 1984)

lid RvC
Voorzitter Auditcommissie

Portefeuille Financiën en control

Benoemd tot 19-1-2025
Herbenoembaar

Functie
Programma Directeur bij DLL Financial solutions

Nevenfuncties
Geen

Willeke van Rooij
mr. W.L.P. (Willeke) van Rooij
(NL 1983)

Lid RvC
Voorzitter Cie. Mens en Werk

Portefeuille juridische zaken
1e Huurderscommissaris

Benoemd tot 1-4-2025
Niet herbenoembaar

Functie
Bestuurssecretaris Huize Rosa
Voormalig Advocaat en eigenaar van Pura-Advocaten te Vlierden

Nevenfuncties
Bestuurslid van de VVD gemeente Deurne
Lid RvC van Toezicht stichting ORO

Chantal Beks
drs. C.D.M.M. (Chantal) Beks MBA
(NL 1973)

Lid RvC
Lid Commissie Mens en Werk

Portefeuille Volkshuisvesting, zorg en participatie
2e Huurderscommissaris

Benoemd tot 1-1-2026
Herbenoembaar

Functie
Voorzitter Raad van Bestuur De Wever, VVT instelling Midden Brabant

Nevenfuncties
Lid Arbeidscommissie Actiz branchevereniging VVT
Lid Raad van Advies Mindlabs Tilburg
Lid Raad van Advies woningcorporatie WoonInc Eindhoven

Rooster van aan- en aftreden

Naam Startdatum Einddatum
Greven, L.W. 1-10-2018 01-10-2026 
Van Rooij, W.L.P. 1-4-2017 01-04-2025 
Willebrands, D. 19-1-2021 01-01-2025 *
Beks, C.D.M.M. 1-1-2022 01-01-2026 *
Van Blokland, M.J.  1-1-2022 01-01-2026 *


*  nog eenmaal herbenoembaar

    voor een periode van 4 jaar

Mevrouw Van Rooij en mevrouw Beks hebben zitting in de RvC op voordracht van de huurders.
Alle RvC-leden zijn lid van de VTW.