Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Samen werken aan duurzaam
Een duurzame wereld. We horen de term vaak. Het komt erop neer dat de mens het evenwicht tussen milieu en economie nastreeft zonder de aarde uit te putten. Een belangrijk doel om na te streven, maar het vraagt van ons allemaal nog vele inspanningen. We vertellen u graag welke duurzame stappen Woonveste zet om mee te werken aan een duurzame wereld.

Duurzaamheidsbeleid
Woonveste heeft een duurzaamheidsbeleid. Hierbij leggen we de focus op 3 thema’s:

  1. CO2-neutraal in 2050
  2. Woonveste duurzaam
  3. Bewustwording van huurders

1. CO2-neutraal in 2050
Afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het energiezuinig maken van onze woningen. Wij zoeken naar slimme manieren om dit betaalbaar te doen. Nog niet alle woningen zijn aangepakt. In de komende jaren verduurzamen wij woningen op een passende manier. In 2050 willen we ons gehele woningbezit CO2-neutraal hebben. Daar moet nog wel wat voor gebeuren. Hoe bereikt Woonveste dit?

We gaan naar CO2-neutrale woningen in twee stappen.

Stap 1 Warmtevraag beperken (isoleren en ventileren)
De eerste stap is het verlagen van de energievraag van al onze woningen en dan vooral de warmtevraag. Hierbij gaan we de woningen goed isoleren en ventileren. Denk hierbij aan het isoleren van buitenmuren, dakisolatie, het aanbrengen van isolerend glas in ramen en deuren en het isoleren van gevelpanelen. Naast isoleren is het plaatsen van een warmte-terugwin-ventilatiesysteem of een warmtepomp een optie. Deze maatregelen hebben het grootste effect op het energieverbruik en dus op de energierekening van de huurder. Daarbij is een goed geïsoleerde en geventileerde woning niet alleen toekomstbestendig maar ook gezond en comfortabel.  Een grote opgave die we verspreid over de jaren oppakken en zoveel mogelijk combineren met het geplande onderhoud van de woningen. Hierbij houden we ook rekening met duurzaam materiaalgebruik om de impact op het milieu te verkleinen.

Stap 2 Duurzame warmtebron
De tweede stap is alle woningen van het gas af en aansluiten op een duurzame warmtebron als alternatief voor het aardgas.

Transitievisie Warmte gemeenten
We denken mee met alle gemeentes in ons werkgebied over een alternatief voor aardgas in de toekomst. Eind 2021 is per gemeente een transitievisie warmte opgesteld, hierop volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Daarop bepalen wij onze keuzes voor andere, duurzame energiebronnen voor het verwarmen van onze woningen. Woonveste zorgt uiteindelijk dat al haar huurwoningen met gasaansluiting overgaan op een duurzame warmtebron.

Zonnepanelen
Het is onze taak om woningen CO2-neutraal te maken. Dit doen wij door ons te richten op het verlagen van de warmtevraag. De maatregelen en stappen zijn gekozen aan de hand van het Trias Energetica principe. Om volgens dit principe tot CO2-neutrale woningen te komen is het gebruik van zonnepanelen een toepassing. Woonveste gaat daarom bij het bestaande woningbezit investeren in zonnepanelen. Dit doen wij vanaf 2024 in eerste instantie aan huurders tijdens renovatieprojecten. Zij krijgen een aanbod om zonnepanelen te plaatsen voor een vast bedrag per maand per paneel. Een tweede spoor is dat we zonnepanelen gaan plaatsen op geschikte appartementencomplexen, de opbrengst van die panelen zal gecompenseerd worden in de servicekosten voor de elektra algemeen gebruik bij alle appartementencomplexen. Op deze manier willen we huurders van onze appartementen ook een voordeel geven van zonnepanelen. De verwachting is dat we in 2025 huurwoningen aanwijzen waarvan de daken geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. Die huurders van die woningen krijgen dan de keuze om zonnepanelen te plaatsen tegen een vergoeding per maand, per paneel. 
Wilt u als huurder al zelf investeren in zonnepanelen op uw dak? Dat kan, gebruik hiervoor een aanvraagformulier woningaanpassingen.

Nieuwbouwwoningen; CO2-neutraal
Een huurwoning voldoet aan de EPV-wetgeving als de woning:

  • Zeer goed geïsoleerd is en een zeer lage warmtevraag heeft;
  • Gemiddeld net zoveel (duurzame) energie produceert als de woning gebruikt;
  • Warm tapwater opwekt;
  • Voldoende hulpenergie opwekt voor het gebruik van gebouwgebonden installaties.

Aan deze eisen zijn vaste waarden en getallen verbonden.

Materiaalgebruik
Zowel bij nieuwbouw als onderhoudsprojecten aan bestaande woningen kiezen we bewust voor duurzame materialen. Wij zetten actief in op het vergroten van onze kennis om hierin de juiste keuzes te maken. Het aanbod van duurzame materialen groeit, maar is vaak nog wel de meest kostbare keuze. Bij materialen met een gelijke geschiktheid kiezen wij voor het materiaal met de laagste belasting voor het milieu.

2. Woonveste Duurzaam
Uiteraard zijn we als organisatie intern ook bezig met duurzaamheid. Afgelopen jaren hebben we al heel wat duurzame maatregelen uitgevoerd in ons kantoor, zoals een duurzamere installatie en ventilatiesysteem, verlichting op sensoren en overal ledverlichting, afvalscheiding en digitalisering.

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe we er nu voor staan, hebben we een CO2-footprint opgesteld, als nulmeting <infographic meten is weten>. Dit geeft ons inzicht in wat we nog kunnen verbeteren.

Daarnaast werken we ook aan onze eigen bewustwording over duurzaamheid, wat kunnen we beter doen in onze bedrijfsvoering? Maken wij op basis van gedegen duurzame kennis de juiste afwegingen? Vervolgens zal deze bewustwording, ons gedrag en de keuzes die we maken, moeten leiden tot een lagere CO2-footprint. Dit monitoren we jaarlijks. Hiermee proberen we als organisatie het goede voorbeeld te geven.

3. Bewustwording van huurders
Het bereiken van minder energieverbruik vraagt om een ander gedrag. Om onze medewerkers, samenwerkingspartners en huurders in beweging te krijgen en hun gedrag te veranderen, is het nodig dat ze het belang inzien van energiebesparing. Wij zetten actief in op het vergroten van het bewustzijn bij onze huurders en stimuleren gedragsverandering die bijdraagt aan energie(kosten)besparing.

Samenwerken en kennis delen
We werken veel samen als het gaat om duurzaamheid. Want samen bereiken we meer dan alleen. We werken samen met de gemeente Heusden, maar ook helpen we andere woningcorporaties door informatie te delen met elkaar en zo van elkaar te leren.

Ja, dat mag. U moet hiervoor wel eerst schriftelijk toestemming aan ons vragen. Stuur een e-mail naar info@woonveste.nl.

Dat hangt af van een aantal zaken. Neem hiervoor contact met ons op. Bel ons: (0416) 37 87 80. Of stuur een e-mail: info@woonveste.nl.

Ja, wij moeten iets aanpassen in uw meterkast.

Dat ziet u op de omvormer of in de app op uw telefoon of tablet.

Woonveste maakt uw zonnepanelen niet schoon. U mag ze wel zelf (laten) schoonmaken.

Handige tips om energie te besparen: - Controleer het waterpeil van uw verwamingsketel en ontlucht de radiatoren. Doe dit minimaal één keer paar jaar. - Zet alle radiatoren in een ruimte op dezelfde stand. - Sluit de deur als u een ruimte verlaat. - Plak radiatorfolie aan de achterzijde van de verwarming. Dat voorkomt onnodige stralingswarmte. - Koop energiezuinige apparaten. - Hallogeenlampen en lampen met een dimmer hebben vaak een transformator. Deze verbruikt ook stroom als de lamp uit is. U kunt het beste LED-lampen plaatsen. - Vervang elke kapotte lamp door een LED-lamp. Die gaan langer mee en zijn beter voor het milieu. - Gebruik bij uw elektrische apparaten de eco-stand (als het apparaat dat heeft).

Zet de ventilatieroosters open en gebruik de mechanische ventilatie als u die heeft. Wilt u uw woning luchten? Zet dan tijdelijke de ramen open.

Door te ventileren voorkomt u schimmel en ongezonde lucht u uw woning.

De luchtvochtigheid in uw woning meet u met een vochtmeter (hygrometer). Deze koopt u bijvoorbeeld bij bouwmarkten en tuincentra.

U kunt dan waterbakjes (aan de radiatoren) ophangen, planten neerzetten of luchtbevochtigers plaatsen.

Als u op de juiste manier ventileert, kan dit in de stookkosten schelen. Door goed te ventileren zorgt u ervoor dat uw woning niet te vochtig wordt en dus gemakkeijker opwarmt. Het kost namelijk meer energie om vochtige lucht te verwarmen. Goed ventileren doet u door de ventilatieroosters open te zetten. Heeft u mechanische ventilatie? Gebruik deze dan.