Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huurkorting / huurbevriezing
Huurt u een huurwoning van Woonveste en betaalt u een hoge huur in verhouding tot uw inkomen? Misschien kunt u een tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing krijgen. Als u in aanmerking komt, krijgt u een korting op de huur voor een periode van één jaar. De huurkorting kan twee keer verlengd worden met één jaar. Dus tot maximaal 3 jaar.
Wilt uw weten of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing? Bekijk dan deze schema’s.

Hoe vraag ik huurbevriezing of huurverlaging aan?
Voldoet u aan de voorwaarden voor huurbevriezing of huurverlaging? Dan kunt u een aanvraag indienen. Dit kan via mail of per post. U voegt bij uw aanvraag een aantal documenten toe:

  • Een aanvraagformulier voor tijdelijke huurkorting;
  • U stuurt een uittreksel van de gemeente mee waarop uw naam en geboortedatum staan en hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven;
  • U stuurt de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst mee van alle mensen van 18 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven;
  • U stuurt salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties mee van tenminste de laatste 6 maanden van alle mensen van 18 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven. ZZP’ers sturen een verklaring van de boekhouder;
  • Als uw inkomen is gedaald omdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt dan hebben wij daar bewijs van nodig. Dit kan door een verklaring van de ingangsdatum en de hoogte van het pensioen / AOW.

U stuurt uw aanvraag met de bijbehorende documenten via mail naar huuraanpassing@woonveste.nl of per post naar Woonveste, Postbus 127, 5150 AC Drunen. Vermeld als onderwerp ‘aanvraag huurverlaging/ huurbevriezing’.

U krijgt bericht van ons als wij uw aanvraag hebben behandeld.

Hoe kan ik de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst aanvragen?
U kunt de inkomensverklaringen zelf downloaden door met uw DigiD in te loggen op “Mijn Belastingdienst”. U kunt de inkomensverklaring ook aanvragen door te bellen naar de Belastingtelefoon via telefoonnummer (0800) 0543.

Wat is de termijn voor het aanvragen van een huurbevriezing?
Een verzoek tot huurbevriezing kan worden ingediend ná ontvangst van de huurverhogingsbrief. Eind april ontvangen huurders een brief over de huurverhogingsronde en de mogelijkheden om huurbevriezing aan te vragen. Verzoeken tot huurbevriezing kunt u indienen tot 1 juli.

Als u in aanmerking komt voor huurbevriezing betekent dit dat u per 1 juli geen huurverhoging krijgt.

Voorbeeld
Uw verzoek tot huurbevriezing wordt in mei 2022 goedgekeurd. Uw huur wordt bevroren voor een jaar en gaat vanaf 2023 weer mee met de jaarlijkse huurverhogingsronde.

Wat is de termijn voor het aanvragen van een tijdelijke huurverlaging?
Een verzoek tot tijdelijke huurverlaging kan het hele jaar worden ingediend.

Gaat de tijdelijke huurkorting in met terugwerkende kracht?
De huurkorting gaat niet met terugwerkende kracht in.

Krijg ik een huurverhoging bij de jaarlijkse huurverhogingsronde als ik een tijdelijke huurverlaging heb?
Nee, u krijgt geen huurverhoging bij de jaarlijkse huurverhogingsronde als u een tijdelijke huurverlaging hebt.

Wat gebeurt er als de tijdelijke huurkorting afloopt?
Wanneer uw tijdelijke huurkorting afloopt, gaat de huur terug naar de oorspronkelijke huurprijs. Bij een tijdelijke huurverlaging vermeerderen we de huur met de jaarlijkse huurverhoging die u heeft gemist, omdat u toen een huurverlaging had. Huurt u een sociale huurwoning? Dan wordt de nieuwe huur niet hoger dan de huurtoeslaggrens die op dat moment geldt.

We kunnen besluiten de tijdelijke huurkorting te verlengen met één jaar. Dit kan tot maximaal 3 jaar. Om dit te beoordelen, dient u zelf een verzoek van verlenging bij ons in. Dit gaat op dezelfde manier als een aanvraag voor huurbevriezing of huurverlaging.

Voorbeeld 
Uw huur wordt verlaagd in oktober 2022. Uw huur wordt dan niet verhoogd tijdens de huurverhogingsronde in 2023. Vanaf oktober 2023 betaalt u de oorspronkelijke huur. Vermeerderd met de jaarlijkse huurverhoging van 2023.

Tenzij u zelf een verlenging van de huurkorting heeft aangevraagd en aan de criteria voldoet.