Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Deelopzegging
Huurt u samen met uw partner een woning en gaat een van beiden verhuizen? Geef het aan ons door. Zo voorkomt u onduidelijkheden over de huurbetaling.

Hoe zegt u op?
De vertrekkende huurder zegt de huur op. De persoon die in de woning blijft wonen, zet de huurovereenkomst voort. Bel (0416) 37 87 80 en maak een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.

Wat heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

  • Een uittreksel van het bevolkingsregister met daarop de datum dat de vertrokken huurder is uitgeschreven op het adres.
  • Breng beiden uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap
U kunt pas opzeggen nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over de toewijzing van de woning. Tot die tijd blijft u allebei huurder en verantwoordelijk voor de woning. U stuurt Woonveste een kopie van de uitspraak. Vervolgens zetten wij de huurovereenkomst over op de naam van de persoon die de woning krijgt toegewezen.

Afstand doen
Het kan zijn dat u of uw partner voor de uitspraak van de rechter al afstand wil doen van de huurovereenkomst. Ook dan kunt u een aanvraag doen voor deelopzegging. 

Opzeggen bij samenwonen
Woont u samen en verlaat een van u de woning, dan vraagt u ook een deelopzegging aan.

Aansprakelijkheid
De vertrekkende huurder is aansprakelijk voor alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst tot de dag dat aan alle voorwaarden is voldaan en de deelopzegging is verwerkt.

Woninginspectie op verzoek
U kunt een woninginspectie aanvragen. Eventuele kosten van reparaties of woningveranderingen verrekent u met uw partner.

Ja, dat kan wanneer u allebei als huurder op het huurcontract staat. De vertrekkende huurder doet dan een deelopzegging. Wij bevestigen dit aan beide partijen. Voor een eventuele huurachterstand tot deze datum, bent u beiden verantwoordelijk. Bel (0416) 37 87 80 en maak een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.

Dit moet u samen oplossen. Bij een echtscheiding doet de rechter hier meestal een uitspraak over.

U kunt dat doen met het aanvraagformulier 'Deelopzegging'. Bel (0416) 37 87 80 en maak een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.

U kunt dat doen met het aanvraagformulier 'Deelopzegging'. Bel (0416) 37 87 80 en maak een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.