Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huisbewaring
Bewoont u uw woning tijdelijk niet, omdat u bijvoorbeeld een aantal maanden in het buitenland bent? Dan is het mogelijk om iemand op uw huis te laten passen. Huisbewaring heet dat. Wat zijn de voorwaarden en hoe vraagt u het aan?

Voorwaarden huisbewaring

 • De huisbewaring wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. In bepaalde gevallen is het mogelijk de termijn te verlengen met maximaal één jaar. Woonveste beoordeelt of verlenging kan;
 • De huurder keert na afloop van de vastgestelde periode in de woning terug;
 • De huurder blijft op alle fronten verantwoordelijk en aansprakelijk voor de woning. Bij overlast, huurachterstand, oneigenlijk gebruik van de woning of andere (woon)fraude moet de huisbewaarder vertrekken en beëindigt Woonveste de huurovereenkomst van de huurder;
 • De huurder mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur (inclusief eventuele servicekosten) die de huurder aan Woonveste betaalt. Voor het gebruik van inboedel en geleverde diensten (gas, elektra, water) kunnen huurder en huisbewaarder aanvullende vergoedingen overeenkomen, op basis van reële kosten. Alle vergoedingen moet de huurder vermelden op het aanvraagformulier;
 • De huisbewaarder is 18 jaar of ouder en beschikt niet over zelfstandige woonruimte;
 • Huisbewaring is niet mogelijk als u de woning tijdelijk van ons huurt;  
 • De woning mag niet in gebruik worden gegeven via een commercieel woning- of kamerbemiddelingsbureau.


Wanneer kan ik huisbewaring aanvragen?
U kunt als huurder huisbewaring aanvragen als u kunt aantonen dat u

 • voor werk of studie tijdelijk buiten de regio moet wonen;
 • door langdurige verpleging of verzorging geen gebruik kunt maken van uw woning;
 • vanwege een langdurige (wereld)reis afwezig bent;
 • vanwege detentie de woning niet als uw hoofdverblijf kunt gebruiken;
 • om een andere zwaarwegende reden (naar het oordeel van Woonveste) tijdelijk geen gebruik van uw woning kunt maken.


Vraag huisbewaring aan minimaal twee maanden voordat u vertrekt
Verblijft u ergens anders en u hebt de woning zonder onze toestemming in gebruik gegeven, dan nemen wij een aanvraag niet meer in behandeling. De huisbewaarder woont dan illegaal in uw woning. Woonveste onderneemt stappen om uw huurcontract te beëindigen.

Voor een aanvraag tot huisbewaring vult u het aanvraagformulier in. Woonveste heeft de volgende gegevens nodig:

 • Een door u ingevuld en ondertekend huuropzeggingsformulier van de huidige woning, met als opzegtermijn de einddatum van de huisbewaring;
 • Een bewijs met de noodzaak en de duur van de huisbewaring, bijvoorbeeld een stageovereenkomst, arbeidscontract, reisgegevens zoals een factuur van een geboekte reis (bij voorkeur met terugkeerdatum), een medische verklaring of een gerechtelijke uitspraak;
 • Een historisch adresuittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de huisbewaarder.


Controle en toestemming
Wanneer u uw aanvraag formulier heeft ingeleverd bij Woonveste, dan is het nog nodig om u op kantoor te legitimeren. Ook de huisbewaarder doet dit. Wanneer alle stukken compleet zijn en u zich beide heeft gelegitimeerd wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Woonveste kan uw verzoek afwijzen. Wij melden dat schriftelijk. Ook kunnen wij de door u voorgestelde huisbewaarder weigeren. U kunt dan een andere huisbewaarder zoeken en opnieuw een aanvraag indienen.

Basisregistratie Personen (BRP) en huurtoeslag
Als u langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, eist de gemeente dat u zich uitschrijft bij de BRP. De huisbewaarder kan zich inschrijven op uw adres. Dit kan consequenties hebben voor eventuele huurtoeslag of andere toeslagen. U bent daar als huurder zelf verantwoordelijk voor.

Huurder blijft verantwoordelijk voor betaling en bewoning
De huurder blijft altijd verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur en de wijze waarop de huisbewaarder de woning bewoont. De huisbewaarder mag geen overlast veroorzaken. De huurder blijft op alle fronten persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor de woning.

De huisbewaarder moet de woning verlaten en wij beëindigen uw huurcontract als

 • tijdens de huisbewaring blijkt dat u of uw huisbewaarder onjuiste informatie over de huisbewaring heeft gegeven;
 • uw huisbewaarder overlast veroorzaakt;
 • een huurachterstand ontstaat of als blijkt dat de woning niet gebruikt wordt zoals bedoeld. 


Huuropzegging en einde huisbewaring

 • Uw huuropzegging vervalt als u binnen de afgesproken periode van huisbewaring terugkeert in de woning. Als u niet terugkeert dan nemen wij de eerder door u ondertekende huuropzegging in behandeling. De huisbewaarder moet dan de woning verlaten;
 • U moet aan het einde van de afgesproken huisbewaringsperiode persoonlijk langskomen bij Woonveste om te melden dat u zelf weer in de woning gaat wonen (neem een geldig legitimatiebewijs mee). Dit kan niet schriftelijk of telefonisch;
 • De huisbewaarder maakt in geen enkel geval aanspraak op de woning en heeft geen recht op huurbescherming. Maak duidelijke afspraken met uw huisbewaarder. In geval van onenigheid bemiddelt Woonveste niet. U blijft als huurder altijd aansprakelijk.