Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Overlijden
Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. U moet vaak veel regelen zoals het opzeggen of voortzetten van de huur. Uiteraard kunt u op onze hulp rekenen.

U bent medehuurder
Bent u medehuurder, dan kunt u in de woning blijven wonen. Wij ontvangen graag een kopie van de overlijdensakte en passen dan de huurovereenkomst voor u aan.

U bent medehuurder wanneer u:

  • getrouwd of geregistreerd partner bent;
  • de huurovereenkomst heeft getekend;
  • van Woonveste het medehuurderschap heeft gekregen. 


Geen medehuurder, wel samenwonend
Woonde u samen met de overleden huurder, maar was u geen medehuurder? U kunt nog zes maanden in de woning blijven wonen. De erfgenamen blijven verantwoordelijk voor de woning.
Zij hebben een opzegtermijn van twee maanden en zijn aansprakelijk voor de oplevering van de woning. De opzegtermijn gaat in op de eerste van de maand nadat de huurder is overleden.

Geen medehuurder, wel recht op de woning
Vindt u dat u recht hebt op de woning waar u samen met de overleden huurder woonde? Neem dan contact met ons op om een verzoek in te dienen. Het is belangrijk dat u aantoont dat u samen een huishouding voerde.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U voerde minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding;
  • U deelde de kosten;
  • U had de intentie om bij elkaar te blijven.

Als wij uw verzoek afwijzen, dan kunt u dit nog indienen bij de kantonrechter. 

Geen medehuurder, wel inwonend
Woonde u bij de overleden huurder in? Dan kunt u niet in de woning blijven. In overleg bepalen we wanneer u de woning verlaat. Onder inwonen verstaan wij dat u samen met de huurder in één woning woonde, maar niet samen een huishouding voerde of een relatie had.