Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Overlijden
Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis. U moet vaak veel regelen zoals het opzeggen of voortzetten van de huur. Uiteraard kunt u op onze hulp rekenen.

U bent medehuurder
Bent u medehuurder, dan kunt u in de woning blijven wonen. U bent medehuurder wanneer u:

  • getrouwd of geregistreerd partner bent;
  • de huurovereenkomst heeft getekend;
  • van Woonveste het medehuurderschap heeft gekregen. 

Wij ontvangen graag een kopie van de overlijdensakte en passen dan de naam op de huurovereenkomst voor u aan. U ontvangt geen nieuwe huurovereenkomst. U ontvangt wél een bevestigingsbrief van de aangepaste tenaamstelling.

Geen medehuurder, wel recht op de woning
Vindt u dat u recht hebt op de woning waar u samen met de overleden huurder woonde? Neem dan contact met ons op om een verzoek in te dienen om de huur voort te zetten. Het is belangrijk dat u aantoont dat u samen een huishouding voerde.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U voerde minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding;
  • U deelde de kosten;
  • U had de intentie om bij elkaar te blijven.

Als wij uw verzoek afwijzen, dan kunt u dit nog indienen bij de kantonrechter. 

Geen medehuurder, wel inwonend
Woonde u bij de overleden huurder in? Dan kunt u niet in de woning blijven. In overleg bepalen we wanneer u de woning verlaat. Onder inwonen verstaan wij dat u samen met de huurder in één woning woonde, maar niet samen een huishouding voerde of een relatie had.

Wanneer een huurder komt te overlijden, zijn er enkele juridische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden met betrekking tot de beëindiging van het huurcontract. Volgens de wet eindigt de huurovereenkomst namelijk wettelijk gezien twee volledige maanden na de datum van overlijden. Bijvoorbeeld: stel dat de huurder is overleden op 15 februari, dan zal de huurovereenkomst eindigen op 1mei. De huurovereenkomst kan ook eerder worden opgezegd maar er is minimaal 1 maand opzegtermijn.

In de meeste gevallen is het de verantwoordelijkheid van de nabestaanden om de huur op te zeggen bij de verhuurder. Dit houdt in dat zij contact moeten opnemen met Woonveste en de opzegging moeten doorgeven. Dit kan via het formulier huur opzeggen.

Er is echter een uitzondering: als er een medecontractant is die ook op het huurcontract vermeld staat, kan deze persoon ervoor kiezen om de huurovereenkomst op zijn of haar naam voort te zetten. 

Om het huurcontract voort te zetten, is een kopie van de overlijdensakte nodig. Deze overlijdensakte is een officieel document dat bevestigt dat de huurder is komen te overlijden. Door dit document te overhandigen, kan Woonveste de nodige wijzigingen doorvoeren en het huurcontract op naam van de medecontractant zetten, indien van toepassing.

Dan kan er bij Woonveste een verzoek worden ingediend om iets langer tijd te krijgen dan de standaard 2 maanden om de woning te verlaten, en iets anders te zoeken. De maximale termijn is 6 maanden. De kantonrechter houdt dezelfde termijn aan.

Ja, dat kan als u medehuurder bent.

U bent medehuurder wanneer u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Als u getrouwd of geregistreerd partner bent;
  • Als u de huurovereenkomst heeft getekend;
  • Als u van Woonveste het medehuurderschap heeft gekregen.

Wilt u ons een kopie van de overlijdensakte sturen? Wij passen de huurovereenkomst dan voor u aan.

Er wordt ook in het geval van overlijden een opzegtermijn van een maand in acht genomen. De einddatum van het contract dient echter wel op een werkdag te vallen. Wij vragen bewijs van overlijden, zoals een kopie van de akte van overlijden.

Volgens de wet eindigt de huur aan het eind van de tweede volle maand na het overlijden van de huurder. Woonveste hanteert een opzegtermijn van minimaal één maand. De termijn gaat in op de werkdag waarop wij de huuropzegging ontvangen.

U heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand. U kunt de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. Bijvoorbeeld: u zegt uw huur per 23 maart op. Uw huurovereenkomst eindigt dan op 23 april. Op die dag levert u ook de sleutels in. Valt deze dag in het weekend, dan maken wij een nieuwe afspraak met u op de eerstvolgende werkdag. Wij adviseren u om uw huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Dit kan tot maximaal 3 maanden van tevoren.

Als u het opzeggingsformulier op onze website invult, krijgt u vanzelf de juiste vragen. Wij willen bijvoorbeeld de contactgegevens van de erfgenaam weten. Daarnaast vragen we u om een kopie van de overlijdensakte mee te sturen.

U kunt in de woning blijven wonen als u op het huurcontract staat of als u van Woonveste medehuuderschap heeft gekregen. Staat u niet op het huurcontract, dan bekijken we samen uw situatie. Bel ons hierover: (0416) 37 87 80.