Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Rayon 1 - Drunen - Elshout
Even voorstellen

Buurtbeheerder, Gerard

Buurtbeheerder Gerard is uw aanspreekpunt voor leefbaarheid in de wijk en in de wooncomplexen. Zo hopen wij er samen voor te zorgen dat uw buurt en wooncomplex schoon en veilig is.

Voor de appartementencomplexen in uw wijk is Gerard uw contactpersoon voor de technische zaken binnen het gebouw. Hij beheert bijvoorbeeld de algemene ruimtes. Ook voor vragen over schoonmaak en tuinonderhoud kunt u bij hem terecht.

Heeft u suggesties of ideeën voor uw woonomgeving? Geef het door aan Gerard.


Woonconsulent, John

John is woonconsulent en werkt samen met u aan een fijne, leefbare en krachtige wijk.

Een plek met een goede sfeer waar het fijn wonen is. John denkt bijvoorbeeld met u mee als u overlast ervaart of als er problemen zijn in uw wijk.

Als het nodig is, overlegt John met zijn collega’s en samenwerkingspartners als gemeente Heusden, Bijeen, ContourdeTwern en politie.

“Het mooie aan mijn werk in de wijk vind ik bewoners die mij vaak het vertrouwen geven en erg open zijn over voor hen vervelende situaties.”


Medewerker incasso, Dorota

Dorota is medewerker incasso. Zij ondersteunt huurders die hun huur niet (op tijd) kunnen betalen.

Ze kijkt graag samen met u naar een oplossing, dus neem gerust contact met haar op.

Dorota werkt intensief samen met verschillende organisaties als schuldhulpverlening, budgetcoaches en het sociaal team.


Wijkregisseur, Trudy

Wijkregisseur Trudy houdt zich bezig met projecten en activiteiten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid. Dit doet zij niet alleen in Drunen en Elshout, maar ook in Oudheusden.

Trudy heeft veel contact met bewonersgroepen, zoals bijvoorbeeld bewonerscommissies, Buurt Bestuurt en verdere actieve bewoners.

Bij verduurzamingsprojecten van woningen houdt zij, samen met collega’s, alle betrokkenen en omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de wijk.

Ook denkt zij samen met haar collega’s en samenwerkingspartners, als gemeente Heusden, Bijeen, ContourdeTwern en politie, na over de ontwikkeling van de wijk.

Samen met buurtbewoners en professionals werken we aan een fijne woonomgeving. Zodat het niet alleen nu, maar ook later een fijne plek is om te wonen.


Verhuurmakelaar, Nicole

Nicole is medewerker verhuur. Zegt u de huur van uw woning op? Dan wordt uw huuropzegging door haar verwerkt en bevestigd. Nicole zorgt dat voor de vrijkomende woning een nieuwe huurder wordt gevonden, bijvoorbeeld door de woning te adverteren.

Wanneer u op de eerste plek staat voor een woning dan wordt u benaderd door Nicole en vraagt zij om uw (inkomens)gegevens. Wanneer alle gegevens in orde zijn biedt zij u de woning aan en geeft de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Daarnaast stelt zij uw huurovereenkomst op en plant een afspraak voor de sleuteloverdracht van uw nieuwe woning.

Krijgt u de sleutel van een nieuwe woning? Dan leidt  Nicole u rond, tekent samen met u de contracten, neemt de meterstanden op en overhandigt u de sleutels.  Eventuele opleverpunten worden nog doorgegeven aan de aannemer die ze zo snel mogelijk oplost.


Mutatieopzichter, Nanda

Bij de opzegging van uw woning kunt u Nanda verwachten voor een voorinspectie. Zij kijk samen met u hoe u de woning achter moet laten. Nanda kijkt meteen wat er aan de woning gedaan moet worden om hem in orde te maken voor een nieuwe huurder.

Bij de eindinspectie bekijkt Nanda of alle afgesproken zaken gedaan zijn, neemt zij de meterstanden op en ontvangt van u de sleutel. Hierna wordt de woning opgeknapt en klaargemaakt voor een nieuwe huurder.


Onderhoudsopzichter, Carlo

Carlo is de technische man van het wijkteam. Team Klantadvies schakelt Carlo in op het moment dat uw reparatieverzoek niet direct naar een aannemer doorgezet kan worden.

Soms is het nodig dat Carlo bij u in de woning komt om uw reparatieverzoek zelf te beoordelen. Dit om tot een juiste opdracht voor de aannemer te komen.