Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Rayon 2 - Vlijmen - Nieuwkuijk - Haarsteeg
Even voorstellen

Buurtbeheerder, Bas

Bas is als buurtbeheerder uw aanspreekpunt als het gaat over de leefbaarheid in uw wijk. Denk hierbij aan zwerfafval in de brandgangen, verwaarloosde tuinen, overlast maar ook bijvoorbeeld eenzaamheid. Hij werkt graag samen met u aan een woonomgeving die heel, schoon, groen én veilig is.

Voor de appartementencomplexen in uw wijk is Bas uw contactpersoon voor de technische zaken binnen het gebouw. Hij beheert bijvoorbeeld de algemene ruimtes. Ook voor vragen over schoonmaak en tuinonderhoud kunt u bij hem terecht.

Karin

Woonconsulent, Karin

Karin is als woonconsulent binnen Woonveste aanspreekpunt bij overlastsituaties en bij complexere vraagstukken van individuele bewoners. Zij informeert, adviseert en begeleidt bewoners in lastige situaties. Daar waar nodig verzorgt zij maatwerk, passend bij de situatie.

Als het nodig is, overlegt Karin met haar collega’s en samenwerkingspartners als gemeente Heusden, Bijeen, ContourdeTwern en politie.

Samen werken we aan een fijne woonomgeving.

Laurens

Medewerker incasso, Laurens

Laurens is medewerker incasso. Hij ondersteunt huurders die hun huur niet (op tijd) kunnen betalen.

Hij kijkt graag samen met u naar een oplossing, dus neem gerust contact met hem op.

Laurens werkt intensief samen met verschillende organisaties zoals schuldhulpverlening, budgetcoaches en het sociaal team.

Astrid

Wijkregisseur, Astrid

Houdt zich bezig met projecten en activiteiten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid. Astrid heeft contact met bewonersgroepen, zoals bijvoorbeeld bewonerscommissies, Buurt Bestuurt en verdere actieve bewoners.

Bij nieuwbouw, verduurzaming van woningen, renovatie en herstructurering houdt zij, samen met collega’s, alle betrokkenen en omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de wijk.

Met collega’s en samenwerkingspartners als gemeente Heusden, Bijeen, ContourdeTwern en politie denkt zij na over de ontwikkeling van de wijk.

Samen met buurtbewoners en professionals werken we aan een fijne woonomgeving.

Woonveste kan veel, maar samen sta je nog sterker en bereik je nog meer!

Zodat het niet alleen nu, maar ook later een fijne plek is om te wonen.

Julie

Verhuurmakelaar, Julie

Julie is uw aanspreekpunt voor de afdeling verhuur.

Zegt u de huur van uw woning op? Dan wordt uw huuropzegging door haar verwerkt en bevestigd. Julie zorgt dat voor de vrijkomende woning een nieuwe huurder wordt gevonden, bijvoorbeeld door de woning te adverteren.

Wanneer u op de eerste plek staat voor een woning dan wordt u benadert door Julie en vraagt zij om uw (inkomens)gegevens. Wanneer alle gegevens in orde zijn biedt zij u de woning aan en geeft de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Daarnaast stelt zij uw huurovereenkomst op en plant een afspraak voor de  sleuteloverdracht van uw nieuwe woning.

Krijgt u de sleutel van een nieuwe woning? Dan leidt Julie u rond, tekent samen met u de contracten, neemt de meterstanden op en overhandigt u de sleutels.  Eventuele opleverpunten worden nog doorgegeven aan de aannemer die ze zo snel mogelijk oplost.

Twan

Mutatieopzichter, Twan

Bij de opzegging van uw woning kunt u Twan verwachten voor een voorinspectie. Hij kijk samen met u hoe u de woning achter moet laten. Twan kijkt meteen wat er aan de woning gedaan moet worden om hem in orde te maken voor een nieuwe huurder.

Bij de eindinspectie bekijkt Twan of alle afgesproken zaken gedaan zijn, neemt hij de meterstanden op en ontvangt van u de sleutel. Hierna wordt de woning opgeknapt en klaargemaakt voor een nieuwe huurder.


Onderhoudsopzichter, Michael

Michael is de technische man van het wijkteam. Team Klantadvies schakelt Michael in op het moment dat uw reparatieverzoek niet direct naar een aannemer doorgezet kan worden.

Soms is het nodig dat Michael bij u in de woning komt om uw reparatieverzoek zelf te beoordelen. Dit om tot een juiste opdracht voor de aannemer te komen.