Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Kluswijzer Zonnepanelen

Zonnepanelen
Woonveste biedt u de mogelijkheid om uw huurwoning aan te passen aan uw eigen wensen. Hieraan stellen wij een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat de aanpassing aan uw woning moet voldoet aan onze kwaliteitseisen. Om die reden heeft u vooraf toestemming nodig. Hieronder vindt u de voorwaarden die voor het plaatsen van zonnepanelen gelden.

Op welk type woningen mag u zonnepanelen plaatsen?
Zonnepanelen zijn toegestaan op eengezinswoningen. U mag geen zonnepanelen plaatsen op het dak van een maisonnette of op het dak van een flatwoning. Ook niet als u op de bovenste verdieping woont.

Aan welke technische eisen moet u voldoen?

 • De zonnepanelen laat u plaatsen door een erkend installatiebedrijf.
 • De kabels van de omvormer naar het aansluitpunt van de elektrische installatie mogen niet door een ruimte en/of meterkast van een andere bewoner lopen of door een algemene ruimte.
 • De locatie waar u de zonnepanelen wilt plaatsen moet veilig bereikbaar zijn. U mag de zonnepanelen niet plaatsen op een plek die alleen bereikbaar is met een hoogwerker.
 • Uw elektrische installatie heeft voldoende capaciteit. Als u voor zonnepanelen kiest met een capaciteit die groter is dan 600 Wp, moet de installateur een extra groep in uw meterkast aanleggen. De kosten daarvan zijn voor u.
 • Als het installatiebedrijf aangeeft dat uw elektrische installatie in de meterkast verouderd is, dan past Woonveste deze kosteloos aan.
 • Als u een woning heeft met een plat dak, past u een losliggend systeem toe. Woonveste beoordeelt of de draagconstructie van het dak sterk genoeg is om de ballast te dragen.
 • Woonveste heeft bij de dakdekker garantie op uw dakbedekking. Het plaatsen van zonnepanelen kan de garantievoorwaarden beïnvloeden. Vooraf stemt u met Woonveste af hoe en waar de zonnepanelen geplaatst worden, zodat dit geen invloed heeft op de garantie.
 • Een eventuele dak doorvoer moet van roestvrij materiaal zijn.
 • Heeft u een schuin dak? De zonnepanelen moeten op het dakvlak, boven de dakpannen aangebracht en verankerd zijn. De aansluitingen werkt u waterdicht af.
 • Bij het plaatsen van de zonnepanelen mag geen schade aan het dak ontstaan. Ga dus voorzichtig te werk. Als er schade aan uw woning, aan andere woningen of andere zaken aan de woning ontstaat door het plaatsen of door de aanwezigheid van uw zonnepanelen, bent u aansprakelijk. Wij adviseren u daarom om u extra te verzekeren via uw inboedel- of WA-verzekering.
 • U zorgt zelf voor een eventuele omgevingsvergunning. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente.
 • Als Woonveste van plan is het dak van uw woning te vervangen, dan vragen wij u de zonnepanelen tijdelijk te verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wij brengen u hier op tijd van op de hoogte.


Als u in een NOM woning woont gelden er aanvullende regels
Extra Zonnepanelen plaatsen bij een NOM woning is niet mogelijk. Er mag bij een NOM woning geen wijzigingen aangebracht worden aan de installaties. (De woning is gecertificeerd)

Onderhoud
Als wij uw woning gaan renoveren of onderhouden en we moeten daarvoor op het dak zijn, dan verwijdert u de zonnepanelen en plaatst deze ook weer terug. Ook als wij collectieve PV- of zonneboilerinstallaties op de daken van uw complex plaatsen, vragen wij u de zonnepanelen te verwijderen. Wij informeren u hier op tijd over.

Verhuur

 • U mag de zonnepanelen op uw dak laten zitten zolang u de woning bij ons huurt. Als het huurcontract wordt beëindigd, verwijdert u de zonnepanelen en neemt u deze mee. U levert het dak op in onbeschadigde staat en met afgedichte dak doorvoeren. Woonveste neemt de zonnepanelen niet over. Als de nieuwe huurder bij ons bekend is, kunt u met de nieuwe huurder afspraken maken om de zonnepanelen over te nemen. Woonveste en de nieuwe huurder moeten allebei hiermee instemmen.
 • Bij overdracht naar nieuwe huurder dient u een inspectie met in-orde-verklaring van een installateur te laten zien.


Wilt u een aanvraag indienen om zonnepanelen te plaatsen?
Stuur dan de volgende documenten mee:

 • Een offerte van het installatiebedrijf dat de zonnepanelen gaat plaatsen.
 • Een schets van het leggingsplan met de wijze van bevestiging.
 • De omgevingsvergunning (indien nodig).
 • Voor installaties vanaf 600 Wp: een offerte van een erkende installateur die de plaatsing gaat uitvoeren.


U krijgt van ons schriftelijk bericht of wij wel of geen toestemming geven. Bij een afwijzing geven wij altijd aan wat de reden is.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Woonveste.