Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Lokale voorrang
Voorrang voor inwoners uit gemeente Heusden. Woningzoekenden uit de gemeente Heusden maken momenteel minder kans op het vinden van een sociale huurwoning dan woningzoekenden uit de regio. Daarom wil Woonveste de situatie voor Heusdenaren op de sociale huurmarkt verbeteren. We gaan een deel van onze woningen met voorrang toewijzen aan inwoners uit de gemeente Heusden met als doel gelijke slaagkansen.

Er staat druk op de sociale huurmarkt, ook in de gemeente Heusden. Er zijn meer woningzoekenden dan woningen. Daarom bouwt Woonveste de komende jaren sociale huurwoningen bij. Deze woningen staan er alleen niet morgen of overmorgen. Daarom is er meer nodig.

Sinds ruim twee jaar is Woonveste aangesloten bij WoonService Regionaal, een samenwerkingsverband waar woningcorporaties uit Noordoost-Brabant hun vrijkomende woningen adverteren. Inwoners van andere plaatsen kunnen daardoor makkelijker een woning in Heusden krijgen. Omgekeerd vinden Heusdenaren ook hun weg naar een huurwoning in de regio, zoals in ‘s-Hertogenbosch.

Onderzoek naar slagkansen in de regio
Woonveste heeft in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de slaagkansen van woningzoekenden in de regio. Een slaagkans laat zien hoeveel kans iemand maakt op een woning. Hieruit bleek dat de slaagkans van woningzoekenden uit de gemeente Heusden momenteel iets lager ligt dan het regionaal gemiddelde. Vooral woningzoekenden uit Vlijmen maken minder kans. Om de slaagkansen te verbeteren wijzen we een deel van onze woningen met voorrang toe.

Voorrang inwoner Heusden bij eengezinswoningen
Woonveste wijst een klein deel van de beschikbare eengezinswoningen met voorrang toe aan inwoners uit de gemeente Heusden. Deze voorrangsregeling wordt met name toegepast bij woningen in Vlijmen. In de advertentie op WoonService Regionaal staat aangegeven of de woning met voorrang wordt toegewezen. Na het sluiten van de advertentie wijst Woonveste zelf de woning toe.

  1. Eerst aan inwoners uit gemeente Heusden, kandidaten die met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) kunnen aantonen dat zij in de gemeente Heusden wonen;
  2. Vervolgens eventueel op volgorde van inschrijfduur.

Voorrang huurder Woonveste bij nieuwbouw seniorenwoningen
Naast de voorrangsregeling bij eengezinswoningen wijzen we een deel van de nieuwbouw seniorenwoningen met voorrang toe aan huurders van Woonveste. 55+ huurders die een eengezinswoning achterlaten krijgen voorrang. Dit noemen wij de ‘doorstroomregeling’. We wijzen van deze nieuwbouwprojecten ongeveer de helft toe met voorrang aan huurders van Woonveste.

  1. Eerst aan doorstromers, dat zijn 55+ kandidaten die een eengezinswoning huren van Woonveste;
  2. Vervolgens aan 55+ inwoners uit gemeente Heusden, dus kandidaten die met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (BRP) kunnen aantonen dat zij in de gemeente Heusden wonen;
  3. Daarna eventueel op volgorde van inschrijfduur.

Voorrang inwoner Heusden bij nieuwbouw seniorenwoningen
Niet alle nieuwbouw seniorenwoningen wijst Woonveste met voorrang toe aan huurders van Woonveste. Het overige deel wordt toegewezen met voorrang aan 55+ inwoners uit de gemeente Heusden. Woonveste wijst de woningen na het sluiten van de advertentie zelf toe.

  1. Eerst aan inwoners uit gemeente Heusden, dus kandidaten die met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (BRP) kunnen aantonen dat zij in de gemeente Heusden wonen;
  2. Vervolgens eventueel op volgorde van inschrijfduur.

Let op: uw positie op de kandidatenlijst is niet leidend

Ziet u uzelf bijvoorbeeld op positie 1 staan maar bent u géén inwoner binnen gemeente Heusden, of géén doorstromer dan wordt u in eerste instantie overgeslagen.

Bij de voorrangsregeling wordt de woning eerst aan inwoners uit de gemeente Heusden aangeboden. Vervolgens eventueel op volgorde van inschrijfduur.

Bij de doorstroomregeling wordt de woning eerst aan doorstromers van Woonveste, en vervolgens aan inwoners uit de gemeente Heusden aangeboden. Daarna pas eventueel op volgorde van inschrijfduur.

Hoe wordt bepaald welke voorrangskandidaten als eerst een aanbieding krijgen?
We kijken naar de datum waarop voorrangskandidaten zich hebben ingeschreven als woningzoekende. De datum van inschrijving bepaalt dus de volgorde van de kandidaten die in aanmerking komen voor lokale voorrang.

Hoe vraag ik een uittreksel uit de Basisregistratie personen aan?
U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) aan waarop uw naam en geboortedatum staan en uw adreshistorie te zien is. Dit vraagt u aan bij de gemeente Heusden. U kunt een uittreksel online of persoonlijk aanvragen. Als u het uittreksel online aanvraagt dan krijgt u het binnen enkele werkdagen per post toegezonden. Heeft u het snel nodig? Maak dan een afspraak aan de balie van het gemeentehuis. Een uittreksel BRP kost bij de gemeente Heusden € 6,00. 
Kijk op de website van de gemeente Heusden voor meer informatie.