Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Toewijzen en gaan huren
Wanneer u een aanbieding voor een woning accepteert, dan krijgt u de woning toegewezen en vervalt uw inschrijving.

Wat is het gevolg als ik de woning die ik geaccepteerd heb, toch niet wil huren?
Wij brengen € 250,- bij u in rekening als bijdrage voor de administratiekosten en eventueel de misgelopen huurinkomsten. Pas als u dit bedrag heeft betaald, kunt u weer reageren op woningen van Woonveste.

Hoe zit het met het overnemen van  spullen van de vertrekkende huurder? 
Tijdens de bezichtiging van de woning kunt u met de vertrekkende huurder overleggen of u roerende goederen zoals gordijnen en vloerbedekking kunt overnemen. U bent nooit verplicht om iets over te nemen. De vertrekkende huurder zet de roerende goederen die in de woning blijven, zorgvuldig op een overnameformulier en overhandigt een door beide partijen ondertekend exemplaar aan Woonveste. De vertrekkende en de nieuwe huurder ontvangen allebei een kopie van het overnameformulier. Een eventuele vergoeding voor overname van deze goederen regelt u zelf met de vertrekkende huurder. Wijzigingen die de vertrekkende huurder heeft aangebracht en die onroerend zijn, zoals een keukenblok of tegelvloer, kunt u niet overnemen. Woonveste beslist of deze aanpassingen blijven zitten.

Glasverzekering
Bij alle nieuwe huurders van Woonveste is een collectieve glasverzekering standaard opgenomen in de huurprijs. Voor € 1 per maand bent u dan verzekerd voor glasschade.

Gas, elektra en water
U kiest zelf een energieleverancier. Heeft u al een contract? Informeer dan uw leverancier over uw verhuizing. Heeft u nog geen leverancier? Regel dit dan direct om problemen met de levering van energie en extra kosten te voorkomen  Op het moment van de sleuteloverdracht neemt de mutatieopzichter van Woonveste samen met u de meterstanden op en noteert deze op de inventarislijst. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de meterstanden aan de door u gekozen energieleverancier. Dit is uw beginstand. De meterstanden van het water geeft Woonveste door aan Brabant Water. 

Het opzeggen van de huur van uw huidige woning
Wij adviseren u de huur van uw huidige woning pas op te zeggen wanneer u bent uitgenodigd om de huurovereenkomst te tekenen en de sleutel in ontvangst te nemen. Dan weet u namelijk pas per wanneer u de sleutel van de nieuwe woning krijgt en kunt u verdere afspraken maken.

Kennismakingsgesprek met uw buurtbeheerder
Wij vinden het belangrijk te weten wie onze huurders zijn en willen graag kennismaken met u. 
Een paar weken na uw verhuizing neemt onze buurtbeheerder contact met u op en maakt een afspraak voor het kennismakingsgesprek. In een kennismakingsgesprek informeert de buurtbeheerder u over hoe energiezuinig om te gaan met uw woning, het aanbieden van afval en geeft hij informatie over uw buurt.  Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw wijk. Onze buurbeheerder werkt graag samen met u aan een woonomgeving die heel, schoon, groen én veilig is.

Sinds 1 januari 2016 moeten wij woningen passend toewijzen. Dit betekent dat we al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen wonen. Op de belastingdienst kunt u meer vinden over het passend toewijzen.

Ja, de huurprijs van de woning passen we aan zoals we dat ook bij een 'gewone verhuizing' zouden doen. En ook uw inkomen wordt getoetst en moet passend zijn bij de nieuwe huurprijs.