Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud

Eric van den Einden heeft weloverwogen besloten om  per 1 maart 2024 te stoppen als directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonveste. Eric gaat vervroegd genieten van zijn pensioen. Hij kondigt zijn vertrek vroegtijdig aan om de organisatie voldoende tijd te geven om een goede opvolger te vinden en om een zorgvuldige overdracht naar de nieuwe bestuurder te waarborgen.

Eric heeft zijn besluit met de volgende woorden aan de organisatie toegelicht: “Sinds augustus 2017 heb ik met heel veel plezier en toewijding aan het roer gestaan van Woonveste. Ik heb het dan ook als een best lastig besluit ervaren om na 6,5 jaar afscheid te nemen van Woonveste. Vanaf medio 2024 wil ik mijn vroegpensioen combineren met vrijwilligerswerk en advieswerkzaamheden in het publieke domein. Met een goede balans tussen mijn eigen tijd/vrije tijd en nuttig bezig blijven. Als ik kijk naar de organisatie, de kwaliteiten van leidinggevenden en medewerkers en de duidelijke visie op de opgaven die voor ons liggen, is dit voor mij ook een logisch en passend moment. Uiteraard is er nog veel te doen en zijn de opgaven ambitieus en ook op sommige vlakken ingewikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie daar klaar voor is. Een mooie uitdaging voor een nieuwe bestuurder.”

De raad van commissarissen zal onder begeleiding van een extern bureau en samen met de organisatie en Huurdersvereniging op zoek gaan naar een passende opvolger. Lambert Greven, voorzitter van de raad van commissarissen: “We hebben goed samengewerkt met Eric en danken hem voor zijn waardevolle bijdrage. We hebben begrip voor zijn persoonlijke overwegingen om tot deze keuze te komen. Wij stellen het zeer op prijs dat Eric ons in een vroegtijdig stadium heeft geïnformeerd over zijn voornemen. Zo hebben wij voldoende tijd om ons over de opvolging te beraden en daar stappen in te zetten. Als raad van commissarissen hebben we er vertrouwen in dat de ingezette koers gecontinueerd zal worden. We wensen Eric veel succes met zijn toekomstplannen en alle geluk in zijn nieuwe levensfase.”