Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud

Op 16 november jl. is de gemeenteraad Heusden geïnformeerd over wat Woonveste zoal doet, wat onze opgaven zijn en hoe we daar invulling aan geven.
Eric van den Einden interviewde als gespreksleider Femma, Jeroen en Marleen over thema's als betaalbaarheid, huisvesten bijzondere doelgroepen, (energie)armoede, leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwbouw. Er waren veel raadsleden die belangstelling hadden voor deze bijeenkomst en algemene conclusie is: het was een interessante en prettige bijeenkomst. We hebben hiermee gewerkt aan een positief imago van Woonveste!