Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huuraanpassing
Ieder jaar passen wij de huur aan. Hieronder leest u wat er met ingang van 1 juli 2023 gebeurt met de huurprijs van sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen en garages. Vóór 1 mei 2023 ontvangt u een bericht over de huuraanpassing.

Sociale huurwoningen
De meeste huurders van Woonveste in een zelfstandige sociale huurwoning krijgen per 1 juli een huurverhoging van 2,3%.

Hierop geldt een aantal uitzonderingen:

 • Huurbevriezing
  Wanneer u een woning huurt met een energielabel E, F of G, dan blijft uw huur gelijk. Deze woningen zijn niet energiezuinig en krijgen daarom geen huurverhoging.

 • Huurverlaging
  Is de huurprijs van uw woning hoger dan €575,03 én heeft u een ‘laag’ inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Klik hier voor meer informatie.

 • Inkomensafhankelijke huurverhoging
  Iemand die veel verdient, kan iets meer betalen. Sommige huurders krijgen daarom een inkomensafhankelijke huurverhoging. Om te bepalen wie hiervoor in aanmerking komt, hebben wij bij de Belastingdienst inkomensgegevens opgevraagd. De Belastingdienst informeert ons of het inkomen valt in de categorie middeninkomen of hoog inkomen, maar geeft geen andere gegevens zoals de grootte van het huishouden.
  Woonveste berekent alleen aan de huurders in de categorie ‘hoog inkomen’ een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo kunnen we de huurverhoging voor huishoudens met een lager inkomen beperken.

Vrije sectorwoningen
Geliberaliseerde woningen of vrije sector woningen zijn woningen waarvan de huurprijs bij aanvang huurcontract boven de toenmalige huurtoeslaggrens lag. De huurprijs van vrije sectorwoningen wordt per 1 juli 2023 met 2,3% verhoogd. 

Garages
De huurprijs van garages wordt per 1 juli 2023 met 3% verhoogd.

Waarom is huurverhoging nodig?
Met de huuropbrengsten betalen wij onder andere het onderhoud van woningen, belastingen en ons personeel. Ook gebruiken we de huuropbrengsten om bestaande woningen duurzamer te maken en om nieuwe woningen te bouwen voor de grote groep woningzoekenden te. Het verhogen van de huur is nodig omdat ook wij te maken hebben met jaarlijks stijgende kosten. We willen graag dat de huurprijs voor iedereen betaalbaar blijft. Daarom vragen we minder huurverhoging dan wettelijk is toegestaan.

Lees hier wanneer en hoe u bezwaar kunt maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.

De huuraanpassing gaat in op 1 juli 2023.

U ontvangt vóór 1 mei 2023 bericht van Woonveste over de huuraanpassing.

Woonveste geeft het gewijzigde huuraanpassing door aan de Belastingdienst. Wij adviseren u wel de nieuwe huuraanpassing te controleren bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. 

Ontvangt u al huurtoeslag, dan blijft u ook huurtoeslag ontvangen als uw huur hoger wordt dan € 808,06.

Dat hangt af van hoe u uw huur betaalt: ⎼ Maakt u zelf de huur over? Dan moet u ook zelf het huurbedrag aanpassen. ⎼ Betaalt u met AcceptEmail of automatische incasso? Dan passen wij het huurbedrag aan.

Ja, als u al huurtoeslag kreeg, heeft u ook nu gewoon recht op huurtoeslag.