Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Huurverlaging
Huurt u een huurwoning van Woonveste en heeft u een te laag inkomen voor uw huur? Misschien kunt u een huurverlaging krijgen. In dit bericht leest u wanneer u hiervoor in aanmerking komt. En hoe u een huurverlaging bij ons aanvraagt.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

 • U woont in een sociale huurwoning;
 • Uw huurovereenkomst is ingegaan vóór 2 maart 2023;
 • Uw kale huur (zonder bijkomende kosten zoals servicekosten) is hoger dan € 575,03 per maand;
 • U woont alleen en uw bruto inkomen is maximaal € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt;
 • U woont met twee of meer personen en uw bruto inkomen is maximaal € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). Hebt u inwonende kinderen met een eigen inkomen? Als ze 27 jaar of ouder zijn, dan telt hun inkomen mee.

Bekijk deze schema’s om te zien of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Wat wordt de nieuwe huurprijs?
Als u in aanmerking komt voor huurverlaging, dan wordt uw kale huurprijs verlaagd naar € 575,03 per maand.

Hoe vraagt u een huurverlaging aan?

 • U stuurt een ondertekend aanvraagformulier op. Hiermee verklaart u de samenstelling van uw huishouden: het aantal personen waarmee u samenwoont, hun leeftijden en inkomens van de afgelopen zes maanden;
 • U stuurt de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst mee van alle mensen van 27 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven;
 • U stuurt salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties mee van tenminste de laatste zes maanden van alle mensen van 27 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven;
 • ZZP’ers sturen een verklaring van de boekhouder;
 • Als uw inkomen is gedaald omdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan hebben wij daar bewijs van nodig. Stuur per persoon specificaties mee van het ontvangen pensioen/de ontvangen AOW in de afgelopen zes maanden.

U mailt uw aanvraag voor huurverlaging met de bijbehorende documenten naar huuraanpassing@woonveste.nl of stuurt uw aanvraag per post naar Woonveste, Postbus 127, 5150 AC Drunen. Vermeld als onderwerp ‘aanvraag huurverlaging’.

U hoort binnen drie weken na uw aanvraag voor huurverlaging van ons of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

 • U woont in een sociale huurwoning.
 • Uw huurovereenkomst is ingegaan vóór 2 maart 2023.
 • Uw kale huur (zonder bijkomende kosten zoals servicekosten) is hoger dan € 575,03 per maand.
 • U woont alleen en uw inkomen is maximaal € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
 • U woont met twee of meer personen en uw inkomen is maximaal € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). Hebt u inwonende kinderen met een eigen inkomen? Als ze 27 jaar of ouder zijn, dan telt hun inkomen mee.

U kunt de inkomensverklaringen zelf downloaden door met uw DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst.nl. U kunt de inkomensverklaring ook aanvragen door te bellen naar de Belastingtelefoon via telefoonnummer (0800) 0543.

Deze gaat in op de eerste dag van de tweede maand na ons voorstel. Er zit altijd één volle maand tussen. Bijvoorbeeld: heeft u van ons een huurverhogingsvoorstel ontvangen in de maand juli, dan gaat de huurverlaging per 1 september in. 


Nee, de huurverlaging gaat niet met terugwerkende kracht in.

Het kan zijn dat door de huurverlaging uw huurtoeslag lager wordt. Geef uw nieuwe huurprijs daarom door aan de Belastingdienst. Geef ook uw inkomen door als deze is veranderd. Zo voorkomt u dat u later toeslag moet terugbetalen. Woonveste geeft uw nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst.

In de volgende situaties kunt u om een uitspraak vragen van de Huurcommissie.

 • U heeft een huurverlaging aangevraagd en geen voorstel van Woonveste ontvangen
  Dan kunt u binnen negen weken na het indienen van uw verzoek een uitspraak van de Huurcommissie vragen.   
 • U bent het niet eens met de voorgestelde huurverlaging
  Dan kunt u binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs