Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Jaarlijkse huurverhoging
Ieder jaar passen wij de huur aan. Hieronder leest u wat er met ingang van 1 juli 2022 gebeurt met de huurprijs van sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen en garages. Vóór 1 mei 2022 ontvangt u van ons een persoonlijk bericht over de huurverhoging.

Sociale huurwoningen
De meeste huurders van Woonveste in een zelfstandige sociale huurwoning krijgen per 1 juli een huurverhoging van 1,9%. In overleg met Huurdersvereniging Heusden is afgesproken het percentage van 1,9% te hanteren en niet het wettelijk toegestane percentage van 2,3%.


Iemand die veel verdient, kan iets meer betalen. Sommige huurders krijgen daarom een inkomensafhankelijke huurverhoging. Om te bepalen wie hiervoor in aanmerking komen, hebben wij bij de Belastingdienst gegevens opgevraagd. De Belastingdienst geeft aan of het inkomen valt in de categorie middeninkomen of hoog inkomen, maar verstrekt geen andere gegevens zoals huishoudensgrootte.

Woonveste berekent alleen aan de huurders in de categorie ‘hoog inkomen’ een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo kunnen we huishoudens met een lager inkomen iets minder huurverhoging vragen.

Vrije sectorwoningen
De huurprijs van vrije sectorwoningen wordt per 1 juli 2022 met 2,3% verhoogd, het inflatiepercentage van afgelopen jaar. 

Garages
De huurprijs van garages wordt per 1 juli 2022 met 2,3% verhoogd, het inflatiepercentage van afgelopen jaar. 

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?
Sociale huurwoning:

  • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage;
  • De huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane bedrag;
  • De huurprijs door de huurverhoging komt boven de maximale huurprijs uit;
  • De huurverhoging is niet op de juiste manier aangekondigd of bevat fouten;
  • De Huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn;
  • Er is sprake van een all-in prijs;
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging is ten onrechte toegepast.

 

Vrije sector huurwoning (geliberaliseerd huurcontract): 

  • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage (in 2022 3,3%).


Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging 2022?
U kunt een schriftelijk bezwaarschrift bij ons indienen tot 1 juli 2022. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging'. Dit formulier staat op de website van de Huurcommissie

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar in te dienen bij de Huurcommissie?
De bezwaarmogelijkheid geldt alleen voor woningen, niet voor garages. De Huurcommissie neemt alleen bezwaren in behandeling vanaf de minimale door de overheid bepaalde inkomensafhankelijke huurverhoging. Blijft de inkomensafhankelijke huurverhoging hier onder, dan neemt de Huurcommissie uw bezwaar niet in behandeling.

Meer informatie
Op de website van de Huurcommissie leest u meer over de bezwaarprocedure en mogelijke bezwaarredenen. U kunt op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch contact opnemen met de Huurcommissie, via telefoonnummer (0800) 488 72 43.